Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

« Späť

Životopisy svätých

Svätá Júlia, panna a mučenica /22. 5. 2019/ * Kartágo, dnes predmestie Tunisu, Tunisko † okolo 439 alebo 618 na Korzike, Francúzsko Atribút: holubica, kríž

Svätá Júlia, panna a mučenica Sv. Júlia sa narodila v kresťanskej šľachtickej rodine v severnej Afrike. Jej existencia je historická, no opis jej života bol napísaný oveľa neskôr, takže fakty nie sú celkom zaručené. Podľa týchto spisov ju ešte ako mladé dievča zajal barbarský kmeň Vandalov, ktorí v tom čase dobyli Kartágo – mesto, v ktorom žila so svojimi rodičmi. Jej rodičia zahynuli a ju predali ako otrokyňu pohanskému priekupníkovi Sýrčanovi Eusebiovi. No nesťažovala sa, pokojne znášala svoj osud. Keď mohla, čítala duchovné knižky a veľa sa modlila. Raz sa jej pán rozhodol, že ju zoberie so sebou do Francúzska. Po ceste sa zastavili na Korzike, kde práve prebiehal pohanské oslavy. Júlia odmietla sa zúčastniť, nechcela mať s tým nič spoločné. Miestodržiteľ ostrova Félix sa na ňu veľmi nahneval. Keď sa v zúrivosti pýtal, kto je, Júliin pán odpovedal, že je kresťankou a že je s ňou ako so slúžkou veľmi spokojný, plní všetky jeho príkazy. Guvernér mu ponúkol za ňu štyri najlepšie otrokyne. No jej pán na to nepristal. Cenil si ju nadovšetko. Félix však Eusebia opil a keď ten zaspal, guvernér sa pokúšal prinútiť Júliu, aby obetovala bôžikom. No ona to rázne odmietla, povedala, že chce slúžiť iba Ježišovi. Guvernér sa strašne rozzúril, udrel ju po tvári, až ju zaliala krv. Potom ju dal ukrižovať. Júlia sa vyobrazuje ako útla panna s krížom v ruke. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie