Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Bl. Jolana Poľská, opátka /11. 6. 2019/ * 1235 Uhorsko † 11. jún 1298 Gniezno, Poľsko Význam mena: fialka (gr.)

Bl. Jolana Poľská, opátka Jolana (Jolanta, Jolanda, Jolenta) bola dcérou uhorského kráľa Bela IV. a neterou sv. Alžbety Uhorskej. Narodila sa v roku 1235. Vychovávaná bola v duchu kresťanstva. Zaslúžila sa o to hlavne jej staršia sestra sv. Kinga (Kunigunda). Aj jej ďalšiu sestru Margarétu Uhorskú si uctievame ako svätú. Belo IV. bol františkánskym terciárom. Celá rodina mala vo veľkej úcte sv. Hedvigu, sv. Štefana a sv. Ladislava. Jej sestra Kunigunda sa vydala za poľského kráľa Boleslava V. Jolana sa vydala zase za poľského vojvodcu Boleslava Pobožného z Kalisza. Stala sa františkánskou terciárkou, vykonávala skutky kresťanskej lásky – pomáhala chorým a chudobným. Oba manželské páry žili zbožným a čnostným životom. No netrvalo to dlho. V roku 1279 obe sestry ovdoveli. Obe potom vstúpili do kláštora klarisiek v Starom Sącze, ktorý vznikol vďaka benefíciu sv. Kunigundy. Keď v roku 1292 Kunigunda zomrela, Jolana odišla do konventu v Gniezne, kde si ju neskôr zvolili za opátku. Tento kláštor jestvoval zase vďaka jej nebohému manželovi, ktorý bol jeho veľkým dobrodincom. Zomrela v roku 1298. Za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 1827 pápežom Levom XII. Zdroj:www.životopisysvatych.sk