« Späť

Životopisy svätých

Svätý Felicián, biskup a mučeník /24. 1. 2019/ * okolo 160 Tuscia, Taliansko † okolo 250 Foligno, Taliansko Význam mena: šťastný, spokojný (lat.)

Svätý Felicián, biskup a mučeník Felicián sa narodil v kresťanskej rodine okolo roku 160 v kraji Tuscia (vo „Forum Flaminii“, dnešné San Giovanni Profiamma). Bol žiakom pápeža sv. Eleutera, ktorý ho vysvätil za kňaza. Felicián sa odobral do rodného kraja, kde pôsobil medzi pohanmi. Po čase si ho vyvolili za biskupa. Vysvätil ho pápež sv. Viktor. Ustanovil ho za biskupa mesta Foligno, neskoršie aj za biskupa miest Spello, Bevagna, Assisi, Perugia, Norcia, Plestia, Trevi, Spoleto. Ako prvému biskupovi v dejinách mu udelil palium (vlnená stuha kladená okolo krku, odznak arcibiskupskej hodnosti). Ako biskup pôsobil Felicián 56 rokov. Po polstoročí pôsobenia v biskupskej službe ho zatkli a veľmi kruto mučili. Na následky mučenia zomrel vo veku asi 94 rokov cestou na popravisko do Ríma. Stalo sa to počas prenasledovania kresťanov za cisára Décia, asi v roku 250. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie