« Späť

Životopisy svätých

Svätí Mexickí mučeníci /21. 5. 2019/ (Krištof Magallanes a spoločníci, mučeníci) 20. storočie

Svätí Mexickí mučeníci (Krištof Magallanes a spoločníci, mučeníci) Vzťahy medzi štátom a Katolíckou cirkvou sa v Mexiku zhoršovali od roku 1820. Veľký vplyv na to mala liberálna reforma v 50. a 60. rokoch 19. storočia. Štátni predstavitelia sa usilovali obmedziť vplyv Cirkvi na chod štátu a snažili sa získať kontrolu nad majetkami, ale aj nad životom Cirkvi. Od roku 1913 nastala revolúcia, ktorá prešla v občiansku vojnu v trvaní sedem rokov. V roku 1917 bola v Mexiku vyhlásená nová ústava, ktorá bola vo viacerých bodoch namierená proti kresťanom. Mexickí biskupi protestovali proti tomu, no vtedajší prezident Don Venustiano Carranza ju podpísal, a tak vstúpila do platnosti. Následne sa začali zavádzať proticirkevné opatrenia, ktoré zosilneli zvlášť po roku 1926. Kňazi cudzinci museli odísť z Mexika, začali sa zatvárať súkromné, teda i cirkevné školy, a likvidovať niektoré charitatívne organizácie. V roku 1921 vybuchla v kostole Panny Márie v Guadalupe pod oltárom bomba. Bežné boli násilnosti a lokálne boje. Kresťania utvorili organizáciu s názvom Mexická liga na obranu náboženskej slobody. V roku 1926 nastalo povstanie tzv. kristerov, ľudové povstanie kresťanských laikov (kristiáda), ktoré malo charakter guerillovej (partizánskej) vojny. Z toho zostali zaskočení predstavitelia štátu, ale aj cirkevnej hierarchie. V týchto bojoch sa angažovali aj niektorí kňazi, napr. José Reyes Vega. To viedlo štát k obvineniu katolíckych biskupov z účasti na krviprelievaní. Biskupi to odmietli, ale na druhej strane vyhlásili, že kresťania majú práv brániť svoju vieru. Nastalo vraždenie kňazov, búranie kostolov a popravy podozrivých z účasti na povstaní. Konflikt sa podarilo ukončiť až v roku 1929. Z tohto obdobia pochádza 25 mučeníkov, ktorí boli vyhlásení za svätých pápežom Jánom Pavlom II. dňa 21. mája 2000. 22 z nich bolo kňazov, traja boli laici. Ich sviatok sa slávi spoločne ako ľubovoľná spomienka 21. mája. Kompletný zoznam: Cristobal Magallanes Jara, kňaz Roman Adame Rosales, kňaz Rodrigo Aguilar Aleman, kňaz Julio Alvarez Mendoza, kňaz Luis Batis Sainz, kňaz Agustin Caloca Cortes, kňaz Mateo Correa Magallanes, kňaz Atilano Cruz Alvarado, kňaz Miguel De La Mora De La Mora, kňaz Pedro Esqueda Ramirez, kňaz Margarito Flores Garcia, kňaz Jose Isabel Flores Varela, kňaz David Galvan Bermudez, kňaz Salvador Lara Puente, laik Pedro de Jesus Maldonado Lucero, kňaz Jesus Mendez Montoya, kňaz Manuel Morales, laik Justino Orona Madrigal, kňaz Sabas Reyes Salazar, kňaz Jose Maria Robles Hurtado, kňaz David Roldan Lara, laik Toribio Romo Gonzalez, kňaz Jenaro Sanchez Delgadillo, kňaz David Uribe Velasco, kňaz Tranquilino Ubiarco Robles, kňaz Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie