« Späť

Životopisy svätých

Svätý Maximilián Kolbe, kňaz, mučeník /14. 8. 2019/ * 7. január 1894 Zduńska Wola Poľsko † 14. august 1941 Auschwitz, dnes Oświęcim, Poľsko

Svätý Maximilián Kolbe, kňaz, mučeník Sv. Maximilián Kolbe sa narodil v Zduńskej Woli pri meste Lódz v Poľsku. Vstúpil do rehole františkánov. V reholi vážne ochorel, dostal turbekulózu. Vyliečil sa, ale po celý život zostal krehkým na tele. Ešte pred kňazskou vysviackou založil Hnutie Nepoškvrnenej. Potom, čo dosiahol doktorát z teológie, začal sa venovať šíreniu hnutia cez časopis Rytier Nepoškvrnenej. Zanedlho sa vyformovala 800-členná komunita mužov. Bola najväčšou mužskou komunitou na svete. Maximilián odišiel do Japonska, kde založil podobnú komunitu. Neskôr prešiel do Indie, kde tiež šíril úctu k Nepoškvrnenej. V roku 1936 sa vrátil domov do Poľska. Počas nacistickej okupácie v r. 1939 bol uväznený. Za nejaký čas ho prepustili. V roku 1941 ho však zajali opäť a deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime. 31. júla 1941 ušiel z koncentračného tábora väzeň. Aby odstrašili ostatných väzňov od úteku, vybrali desať mužov, ktorí mali byť usmrtení. Maximilián Kolbe sa obetoval za jedného z nich, za mladého muža, ktorého doma čakala žena a deti. Maximilián musel dva týždne trpieť bez stravy a bez vody v tmavej cele bez akejkoľvek starostlivosti. Žil najdlhšie zo všetkých odsúdených. Povzbudzoval ich a snažil sa, aby neumierali v beznádeji. Nakoniec mu dali smrtiacu injekciu. Kanonizoval ho pápež Ján Pavol II. v roku 1981. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie