« Späť

Životopisy svätých

Svätý Fachanan, opát, biskup /14. 8. 2019/ † okolo 600

Svätý Fachanan, opát, biskup Sviatok tohto svätého sa liturgicky slávi v celom Írsku. Sv. Fachanan je patrónom diecézy Ross, kde bol pravdepodobne prvým biskupom. Narodil sa v Tulachteann, bol jeden zo žiakov sv. Ita. Založil Molanský kláštor na ostrove v Blackwater, blízko Youghal. Jeho obrovským úspechom bolo aj založenie kláštornej školy v Ross, čo je teraz Rosscarbery v krajine Cork, jedna z najslávnejších škôl Írska, ktorá prekvitala 300 rokov a vydržala v určitej forme až do príchodu Normanov. Fachanan trpel istý čas slepotou, z ktorej sa uzdravil na príhovor sestry sv. Ita, ktorá sa stala matkou sv. Mochoemoga. Sv. Fachanan bol uctievaný ako múdry a čestný muž s veľkým darom pre kázanie. Sv. Cuimin z Connoru povedal o ňom, že bol šľachetný a neoblomný, milujúci kázanie ľuďom, nehovoril nič, čo bolo podlé alebo čo by sa mohlo znepáčiť Bohu Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie