« Späť

Životopisy svätých

Svätý Ján Peter Neel, Martin Wu Xuesheng, Ján Zhang Tianshen a Ján Chen Xianheng, mučeníci /18. 2. 2017/ Sviatok: 9. júl, deň smrti: 18. február 1862 Ján Peter Neel, Martin Wu Xuesheng, Ján Zhang Tianshen a Ján Chen Xianheng patria do skupiny 120 čínskych mučeníkov.

Ján Peter Neel, Martin Wu Xuesheng, Ján Zhang Tianshen a Ján Chen Xianheng, mučeníci Ján Peter Neel sa narodil 18. októbra 1832 v Sainte-Catherine-sur-Riviére vo Francúzsku v diecéze Lyon. Vstúpil do parížskeho misijného seminára, pretože túžil ísť na misie. V roku 1858 prijal kňazskú vysviacku. Toho istého roku odišiel do Číny. Po siedmich mesiacoch plavby dorazili do provincie Kouyou-Tche. V tých časoch vládla v Číne anarchia a chaos kvôli vojne s Francúzskom. V hlavnom meste provincie Kouyou-Jang Ján študoval jazyk a pripravoval sa na pôsobenie v tomto prostredí. V decembri 1861 ho poslal Mons. Faurie, apoštolský vikár regiónu, pokrstiť jednu rodinu v meste Kia-cha-long, ktorí sa pod vedením katechistov pripravovali na krst. Po príchode Ján zistil, že aj mnohí iní sa chcú dať pokrstiť. Bolo ich asi päťdesiat. Miestne úrady sa zľakli a pohrozili im, že ich zatknú. Ján ich napriek tomu krstil. 18. februára 1862 stovka ozbrojených vojakov národnej gardy obkľúčila dom novokrstenca Jána Zhanga Thiansena. Spolu s ním zatkli aj misionára Jána Neela, katechétu Martina Wua Xueshenga a Jána Chena Xianhenga. Dom spustošili a všetkých štyroch priviazali k chvostom koní a hnali ich do neďalekého mesta Kay-tche. Tam ich okamžite podrobili výsluchu a nútili ich, aby sa vzdali kresťanskej viery. Keď to odmietli, všetkých štyroch sťali. Za blahoslavených boli vyhlásení v roku 1909 a za svätých spolu s ďalšími čínskymi mučeníkmi 1. októbra roku 2000. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie