« Späť

Životopisy svätých

Svätý Simeon, biskup a mučeník /18. 2. 2017/

SV. SIMEON biskup a mučeník (zomr. r. 107) Staré životopisy vravia, že tento Simeon bol syn Kleofáša a jeho manželky Márie, ktorá stála s inými ženami pod Ježišovým krížom. Keďže Jánovo evanjelium označuje Máriu Kleofášovu ako sestru Ježišovej Matky (Jn 19,25), Simeon bol príbuzným Ježiša Krista, azda bratancom alebo ešte skôr prebratancom. Totiž obidve spomínané Márie iste neboli vlastné sestry, lebo ani v dávnych Časoch nebývali v rodine dve sestry alebo dvaja bratia s tým istým menom. Mohli byť švagriné alebo sesternice. Slová "brat" a "sestra" sa vo Svätom písme používajú na označenie rozličných príbuzenských vzťahov. Po mučeníckej smrti prvého jeruzalemského biskupa apoštola Jakuba Mladšieho r. 62 Simeon sa stal jeho nástupcom. Keď sa rímske vojsko chystalo obliehať Jeruzalem, Simeon sa aj s veriacimi uchýlil do mesta Pelly za Jordánom. Tak unikol aj pohonu na Dávidových potomkov, ktorý nariadili rímski cisári Vespazián (vládol v r. 69-79) a Domicián (81-96). Keď sa kresťania vrátili z Pelly do zničeného Jeruzalema, Simeon sa usiloval znovu organizovať život kresťanského spoločenstva. Keďže bol rozvážny a pokročilý v rokoch, prejavovali mu úctu aj nekresťania. Až keď za cisára Trajána (98-117) vypuklo prenasledovanie kresťanov, niektorí neprajníci ho udali úradom ako významného kresťana a Dávidovho potomka. Prenasledovatelia dlho mučili a napokon ukrižovali 120-ročného biskupa. Bolo to pravdepodobne v r. 107. Priatelia i nepriatelia obdivovali jeho statočné znášanie múk. Úcta sv. Simeona Jeruzalemského sa šírila najprv na kresťanskom východe, no v 9. stor. prenikla aj na západ. Avšak kým v latinskej cirkvi je jeho sviatok 18. februára, grécka cirkev si ho pripomína 27. apríla, príp. aj 17. septembra. Zdroj:Životopisy svätých sú spracované z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Tatran Bratislava 1992.

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie