Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie

Životopisy svätých

Svätý Tarzícius, akolyta, mučeník /15. 8. 2019/ † 3. storočie Rím Význam mena: pochádzajúci z Tarzu (mesto v Cilícii) Atribút: palma
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia - Nanebovzatie Panny Márie

Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? /15. 8. 2019/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia - Nanebovzatie Panny Márie »

Životopisy svätých

Svätý Anton Primaldo a spoločníci (mučeníci Otranta) /14. 8. 2019/ † 14. august 1480 Otranto, Taliansko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Fachanan, opát, biskup /14. 8. 2019/ † okolo 600
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Maximilián Kolbe, kňaz, mučeník /14. 8. 2019/ * 7. január 1894 Zduńska Wola Poľsko † 14. august 1941 Auschwitz, dnes Oświęcim, Poľsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Ursicinus, mučeník /14. 8. 2019/ † 304
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Ak ťa počúvne, získal si svojho brata /14. 8. 2019/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätým

Svätý Hypolit Rímsky, kňaz, mučeník a Sv. Poncián, pápež a mučeník
Čítaj ďalej o Modlitba k svätým »

Modlitba k svätému

BL. MARCO D´AVIANO kazateľ, cirkevný reformátor
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

SV. PONCIÁN, pápež a mučeník /13. 8. 2019/
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »
Ukazujem 21 - 30 z 5 363 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 537

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB