Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 9. – 15. september 2019

Je XXIII. týždeň obdobia cez rok. Tento týdeň slávime meno Panny Márie. Pravidelná Eucharistická poklona začne od pondelka 16. septembra.

  • Od pondelka 16. septembra chceme opäť začať pravidelnú eucharistickú poklonu: od pondelka do štvrtku od 18.00 do 21.00. Kto by ste sa podujali zúčastniť sa tejto poklony v presný deň a v presnú polhodinu po celý školský rok, prosíme zapíšte sa na pripravený papier pri vstupe do kostola. Následne Vás budeme kontaktovať.
  • V sakristii kostola si môžete vyzdvihnúť prihlášku dieťaťa na Prvé sv. prijímanie a taktiež na birmovku. Vypísanú prihlášku prosíme priniesť na faru alebo do sakristie kostola do nedele 22. septembra. Na Prvé sv. prijímanie sa môžu prihlásiť aj deti z 2. ročníka ZŠ a na birmovku mládež, ktorá navštevuje 9. ročník ZŠ a stredoškoláci.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

 

Odkazy na videá