Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 20. – 26. január 2020

Je II. týždeň obdobia cez rok. V tomto týždni opať pokračuje pravidelná večerná eucharistická poklona. Prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho slova.

  • V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Od soboty 18.1. do soboty 25.1. máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našich modlitbách prosme o dar plnej jednoty medzi kresťanmi a za zmierenie vo svete. V tomto duchu sa bude konať v utorok 21. januára Celobratislavská ekumenická modlitba v kostole u františkánov v Starom meste o 17.30 hod. Budeme tam zástupcovia 7 kresťanských cirkví prítomných v Bratislave. Kto môžete, budeme radi, keď prídete.
  • Budúca nedeľa je z rozhodnutia pápeža Františka Nedeľa Božieho slova. Taktiež prebieha Rok Božieho slova, a to z rozhodnutia našich biskupov. Budúca nedeľa i celý rok nás teda povzbudzujú, aby sme viac brali do rúk Sväté písmo, samostatne i spoločne ho čítali, premýšľali nad ním a snažili sa podľa neho žiť. Preto bude Sväté písmo Nového zákona k dispozícii tu v kostole a prosíme nebrať ho domov, ale po prečítaní ho vrátiť do regálu pri vstupe, aby mohlo poslúžiť aj iným. Ďakujeme.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

Odkazy na videá