Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 27. január - 2. február 2020

Je III. týždeň obdobia cez rok. V tomto týždni opať pokračuje pravidelná večerná eucharistická poklona. V nedeľu 2. februára je sviatok obetovania Pána (Hromnice)

  • V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Dnešná nedeľa je z rozhodnutia pápeža Františka Nedeľa Božieho slova. Taktiež prebieha Rok Božieho slova, a to z rozhodnutia našich biskupov. Tieto príležitosti nás povzbudzujú, aby sme viac brali do rúk Sväté písmo, samostatne i spoločne ho čítali, premýšľali nad ním a snažili sa podľa neho žiť. Preto bude Sväté písmo Nového zákona k dispozícii aj tu v kostole. Prosíme nebrať ho domov, ale po prečítaní ho vrátiť do regálu pri vstupe, aby mohlo poslúžiť aj iným. Ďakujeme.
  • V nedeľu 2. februára je sviatok obetovania Pána (Hromnice). Keď si prinesiete sviece, pri všetkých sv. omšiach ich požehnáme. Tradičnú sviečkovú procesiu budeme mať pred sv. omšou o 10.00. Tento deň je aj dňom zasväteného života.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

Odkazy na videá