Dianie vo farnosti

« Späť

Svätý Mikuláš z neba zavítal aj k nám...

Svätý Mikuláš z neba zavítal aj k nám...

V štvrtkový podvečer, na Svätého Mikuláša, sa k nám v našom chráme priblížilo nebo. Už počas svätej omše bolo cítiť napätie v ovzduší, šum a kostol sa iskril nedočkavými detskými očami.

 

Náš duchovný Otec  Ľudovít vo svätej omši s deťmi družne konverzoval a okrem iného,  vyzval deti i nás všetkých k svätosti. Po záverečnom požehnaní už kostolom kráčal z neba, deťmi očakávaný Svätý Mikuláš, spolu so sprievodom anjelov. Zvedavým deťom porozprával o sebe, o nebi, deti mu zasa zaspievali a zarecitovali. Anjeli, ako inak, boli pomocníkmi pri rozdávaní darčekov. Svätý Mikuláš si zasadol na trón a trpezlivo s láskou venoval pozornosť každému drobčekovi. A tých bolo veru, požehnane. Tak, ako sme boli vo svätej omši vyzvaní k svätosti, vyprosujme si u Pána milosti: aby v nás rozmnožil vieru, nádej, i to najdôležitejšie – Lásku. A potom sa naša nádej premení na skutočnosť, že nie o rok, ale už zajtra  budeme iní (svätejší smiley),  ako sme dnes. Prosme Pána, aby sme boli každým okamihom bližšie k nebu, teda aj k Tebe, Svätý Mikuláš ! A ak Pán Boh dá nám zdravia, o rok stretneme sa s Tebou  opäť...

Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu, Otcovi Ľudovítovi, Svätému Mikulášovi i všetkým, ktorí sa na tomto milom podujatí podieľali.

 

Takže, o rok, v tento čas,
príď Mikuláš ku nám zas !

„jedna z nás“

prejsť do fotogalérie

Odkazy na videá