Dianie vo farnosti

« Späť

Tvorivé dielne MC bl. sr. Zdenky s blížiacim sa Adventom

Tvorivé dielne MC bl. sr. Zdenky s blížiacim sa Adventom

Tak ako každý rok, aj tento rok sa počas piatku a soboty (30.11.2012 – 1.12.2012) otvorili brány Materského centra pre všetky deti, mamičky, babičky a všetkých tých, ktorí si chceli urobiť radosť a privítať prvú Adventnú nedeľu so zapálenou sviečkou na vlastnoručne vyrobenom adventnom venci. Následne si mohli všetci priniesť vence na nedeľnú omšu, kde boli posvätené.

MC bl. sestry Zdenky tento rok dostalo úplne nový šat. Je to úžasný priestor, ktorý poskytuje veľkorysé  priestory na podobné podujatia, kde v jednej časti boli prichystané dva veľké pracovné stoly, na ktorých sa vili a zdobili výrobky šikovných rúk. Druhá časť priestorov slúžila ako detský kútik, kde sa mohli deti vyšantiť do sýtosti.

Piatkové dopoludnie boli hlavne mamičky na materskej dovolenke a starší ľudia, ktorých popoludní vymenili  rodičia s deťmi a mládež. V sobotu prišli hlavne rodiny. Hlavne piatkový podvečer MC pripomínalo jeden veľký úľ , ktorý ožil naplno, presne v tom duchu načo bol vytvorený: aby sme mali možnosť  spoločne sa stretávať, bližšie sa spoznávať a vzájomne si pomáhať. 

Tento rok  vyrobili šikovné mamičky vence aj pre MC, ktoré boli k dispozícii za dobrovoľný príspevok. Dobrovoľné príspevky všetkých zúčastnených poslúžili na zakúpenie všetkého materiálu potrebného na prácu v tvorivej dielni MC, za ktoré Vám srdečne ďakujeme.

Záverom chcem poďakovať za skvelú atmosféru všetkým účastníkom  a hlavne veľké“ Pán Boh zaplať“ rodinám, ktoré darovali čečinu , bez ktorej by sme boli stratení.

Veľká vďaka patrí aj mamičkám a oteckom, ktorí pomohli  priestory následne upratať.

Tvorivé dielne v číslach:

Výroby adventných vencov sa zúčastnilo 120 až 150 ľudí, čo je úctihodné číslo, čomu sa tešíme, keďže účastníkov stále pribúda. Spotrebovalo sa: 60 základných vencov, 100 mini vianočných guličiek, nespočetné množstvo sušených prírodných dekorácií ( 20 vreciek), 200 korálikov v rôznych farbách a 3 kufre( veľkého auta ) zelenej čečiny, ktorú sme museli opätovne navážať pre veľkú účasť.

Niečo o pôvode Adventu a adventných vencov:

Slovo „adventus“ je latinského pôvodu a v preklade znamená príchod.

Advent znamená pre nás výzvu k prebudeniu, výzvu neprespať veľkú príležitosť, ktorá sa nám núka, aby sme prestúpili z tmy do svetla, z noci do dňa.

Adventný veniec so štyrmi sviečkami  je symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne. Sviečky sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ, zvyčajne sú tmavomodré alebo fialové a symbolizujú liturgické farby adventných nedieľ. Adventné vence nájdeme v katolíckych a evanjelických kostoloch, v rôznych cirkevných zariadeniach a v príbytkoch veriacich. Veniec  je symbolom víťazstva, radosti, úcty a kráľovskej dôstojnosti.

Sviece na venci, zapaľujúce sa každú nedeľu, vyjadrujú Božie kráľovstvo, ktoré rastie pomaly do plnej nádhery. Svetlá adventných sviec, ako sa postupne zapaľujú, nás pozývajú, aby sme boli každým dňom bližšie k Vianočným sviatkom a čoraz viac žiarili svetlom dobrých skutkov voči ľuďom v našom prostredí.

Prvá zmienka o adventnej príprave sa spomína už v Ríme za pápeža Leva I. Veľkého ( 440-461). Ďalší záznam pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Maҫon v r. 582 nariadil, aby sa slávenie vianočných sviatkov začalo už po prvej nedeli po sviatku sv. Martina. Toto obdobie trvalo až 6 nedieľ a malo kajúcno-pôstny charakter. Pápež Gregor I. Veľký ( 590-604) skrátil toto obdobie na štyri nedele, ktoré symbolizujú 4000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja. Tento pápež je taktiež pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. a 9. Storočí.

fotogaléria - Výroba adventných vencov

Odkazy na videá