Veľmi odporúčam blogy o rodine, manželstve a výchove mojej drahej manželky.

« Späť

Modlitba za Moju Komunitu

Modlitba za Moju Komunitu

Drahí priatelia Mojej Komunity,
chcem sa poďakovať všetkým priaznivcom Mojej Komunity za Vašu modlitbovú, morálnu a u niektorých aj finančnú podporu. Portál je priestor, ktorý chce spájať kresťanov rôznej špirituality, aby rástlo Božie kráľovsto a aby sa podporovali dobré kreťanské aktivity a rast vo viere.

Ako každé dielo, ak chce prežiť, potrebuje prostriedky na fungovanie. Preto sme aj my napísali projekt pre rozvoj Mojej Komunity, ktorý sa uchádza o mediálny grant KBS.

Dostali sme echo, že zajtra (25.9.2012) by mala zasadať komisia a schvaľovať jednotlivé projekty.

Preto vás prosíme o modlitbu za Moju Komunitu, aby, ak je to Božia vôľa, prešiel tento projekt a aby sa Moja Komunita mohla naďalej rozvíjať v novej funkcionalite a priniesť kvalitné nástroje, ktoré nás priblížia k sebe navzájom a vo vzťahu s Bohom.

Uvedomujeme si, že Moja Komunita je Božím dielom a máme bázeň pred tým, ako si ju Pán Boh mocne používa. Mnohí tu nadviazali priateľstvá, zaktivizovala sa pomoc misiám v Albánsku a podporili sa mnohé výzvy pre skvalitnenie našej spoločnosti a mnohé iné (to by ste mohli napísať vy, čo všetko vám tento spoločný priestor ponúkol)

 

Zároveň si uvedomujeme, že vaša modlitba je nevyhnutná. Modlitba za ľudí, ktorí navštevujú tento portál, aby našli povzbudzujúce Slovo, za pisateľov, aby ich viedol Duch Svätý, za technické veci, za podporovateľov a za propagáciu, aby sa o kvalitných veciach dozvedelo čo najviac ľudí.


Trochu viac o Mojej Komunite

Portál www.MojaKomunita.sk vznikol v lete roku 2009, ako odpoveď na šíriaci sa fenomén sociálnych sietí, ktorý však nepriniesol ľuďom kresťanské hodnoty a reálne spoločenstvo, ale naopak podnecoval anonymitu, ktorá viedla k množstvu vulgarizmov a častému zneužívaniu tohto nástroja..... V tom čase sa tím niekoľkých kňazov a laikov pokúsil nájsť na webe to dobré a využiť ho na to, aby členovia Cirkvi spoločne budovali Božie kráľovstvo. Pri týchto úvahách vznikla myšlienka kresťanskej sociálnej siete.

Cieľom Mojej Komunity je spájať kresťanov na webe, umožniť im, aby sa vzájomne povzbudzovali vo viere, komunikovali a stimulovali život i aktivity vo farnostiach. K tomu slúžia rôzne komunikačné a prezentačné softvérové nástroje, ktoré sa dajú jednoducho používať.

Kľúčovým princípom, ktorý redukuje anonymitu, je nevyhnutná registrácia plným menom užívateľa vo farnosti, do ktorej patrí. Na to, aby sa stal záujemca plnohodnotným členom portálu, musí byť potvrdený iným členom farského spoločenstva, čím sa zabezpečuje reálnosť užívateľa a zároveň sa overuje pravdivosť registračných údajov. Spôsob takejto registrácie navyše odstránil nielen anonymitu ale aj virtualitu. Člen farnosti je spojený priamo so svojim farským spoločenstvom. To znamená, že na rozdiel od iných sociálnych sietí, na portáli www.MojaKomunita.sk sa budujú reálne vzťahy. Takto nastavený systém zabezpečuje, že na portáli nie je priestor pre hanlivé a nemorálne príspevky. Užívatelia si uvedomujú osobnú zodpovednosť za to, čo na portáli uverejňujú. V systéme je momentálne zaregistrovaných 216 administrátorov farských stránok, ktorí zároveň kontrolujú užívateľov priradených k svojim farnostiam.

Druhým podstatným princípom je idea spájania. Podobne ako pri iných projektoch, ktoré teraz v Cirkvi prebiehajú, sa aj tento portál snaží využiť spojenie veľkého množstva užívateľov na jednom mieste. To umožňuje jednoduchšie programovať aplikácie, ktoré sa dajú automaticky a bezplatne sprístupniť aj ostatným registrovaným užívateľom. Postupne na www.MojaKomunita.sk prechádzajú známe kresťanské stránky, ktoré pochopili, že udržať aktuálnymi vlastné stránky je oveľa ťažšie a zároveň finančne a časovo náročnejšie ako sa spojiť a vytvárať spoločný webový priestor. Spomeňme aspoň ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže), niektoré katechetické centrá diecéz, animátorské školy, prípravu snúbencov, hnutia a spoločenstvá ako napr. GODZONE.

Na www.MojaKomunita.sk sú bezplatné web-stránky 1 543 farností (z čoho 855 je aktívnych), kresťanských organizácií ako sú napr. Rada pre mládež a univerzity KBS, Robiť ťažké veci - REBELUTION.sk. Portál reaguje na podnety týchto subjektov, postupne pre nich rozširuje svoju funkcionalitu, a zároveň vďaka nim rastie v počte užívateľov a v množstve kvalitného obsahu.

Stúpajúca návštevnosť portálu, každodenná registrácia nových členov a mediálna podpora rôznych projektov RKC na Slovensku hovorí o záujme verejnosti o tento internetový priestor. O www.MojaKomunita.sk sa písalo v Katolíckych novinách, v časopise Nahlas, v TKKBS a na niekoľkých ďalších internetových portáloch. Rovnako sa o portáli hovorilo v Rádiu Lumen, v TV LUX a na viacerých významných kresťanských podujatiach (Lumen, Šaštín, Campfest, mediálna spolupráca s SKCH,...).
Na začiatku existencie portálu, pred posledným sčítaním ľudu, sa www.MojaKomunita.sk zapojila do projektu NačoCirkev.sk a priniesla jeho základný slogan.
 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
často sa modlím za mojukomunitu a žehnám jej terajším aj budúcim užívateľom. Vďaka mojejkomunite som spoznal a stretol ľudí, ktorých by som asi inak nestretol a som za to Bohu veľmi vďačný.
Odoslané 24.9.2012 23:13.
Dobrotivý Bože, pripájam sa k týmto prosbám a tiež prosím, daj aj do našich sŕdc hodne solidarity, vzájomnej úprimnej priateľskej súdržnosti a tolerancie.
Odoslané 25.9.2012 5:41.
Ježišu, prosím, postaraj sa o to Ty!
Odoslané 25.9.2012 6:32.
Modlím sa rada a vždy keď si spomeniem - t.j. často, lebo MK sa aj mne stala podnetom k rozmýšľaniu, ako pomôcť a čím.... nie len na stránke ale aj v konkrétnom živote. Som vďačná Bohu a vám, aj všetkým adminom, ktorí sa priamo podieľate na tomto diele! Vyprosujem požehnanie pre MK a všetkých ľudí na nej i mimo nej! Duchovné, finančné a všestranné! Stránka, admini a všetci sú stále v mojich modlitbách!
Odoslané 25.9.2012 7:45.
Ďakujeme za vaše modlitby, sú neviditeľným, ale najsilnejším hnacím motorom.
Odoslané 25.9.2012 8:18.
Bože, verím, že Moja Komunita bola v tvojom pláne, aby sme ťa aj cez takýto elektronický svet oslavovali, chválili a velebili. Aby sme o tebe hovorili aj tým, čo o tebe ešte nikdy nepočuli. Veríme, že tento portál slúži na naše budovanie a spájanie sa v jednote a láske.
Pane, ak to bude tvoja svätá vôľa, veríme, že nám ju zachováš. Amen.
Odoslané 25.9.2012 8:30.
K mojej každodennej modlitbe pridávam aj prosbu o zachovanie MK.
Táto stránka sa naozaj stala " aj mojou" a vždy keď tu surfujem, mám dobrý pocit z toho, že nebojujem sám.
Odoslané 25.9.2012 21:42.

 

Momentálne píšem adventné zamyslenia pre mužov zamerané na mužskú identitu a spiritualitu: rok 2018, rok 2017rok 2016, rok 2015, rok 2014.