Veľmi odporúčam blogy o rodine, manželstve a výchove mojej drahej manželky.

« Späť

Deviatnik duchovnej prípravy pred BISKUPSKOU VYSVIACKOU Mons. FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO

Deviatnik duchovnej prípravy pred BISKUPSKOU VYSVIACKOU Mons. FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO

Vďační za dar nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu sa chceme počas deviatich dní pred prijatím jeho biskupskej vysviacky, ktorá bude dňa 21. októbra 2023, ešte intenzívnejšie modliť za neho a za diecézu.

Ponúkame Vám deviatnik duchovnej prípravy pred BISKUPSKOU VYSVIACKOU Mons. FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO. Veríme, že mnohí ste už zapojení. Ak by ste sa chceli pripojiť a chýba tlačená verzia, nech sa páči, môžete použiť túto.  

Stiahnuť deviatnik

 
Zamyslime sa v týchto dňoch nad deviatimi liturgickými znakmi, ktoré obsahujú obrady vysviacky a ktoré viditeľne znázorňujú to, čo Cirkev verí, keď skrze nástupcov apoštolov odovzdáva apoš- tolské poslanie ďalším vyvoleným kandidátom, novým bisku- pom.
Ďalej

 

Momentálne píšem adventné zamyslenia pre mužov zamerané na mužskú identitu a spiritualitu: rok 2018, rok 2017rok 2016, rok 2015, rok 2014.