Viera aspoň ako horčičné semienko

Semeno v zemi, na ktoré človek nemá dosah. Tak je to s Božím kráľovstvom - nemáme naň dosah. Božie kráľovstvo, to je totiž Boh sám. A Boha nemôžeme vlastniť, nemôže sa stať naším majetkom. Môžeme s Ním byť jedine vo vzťahu. A tu sa to láme...
Read More About Viera aspoň ako horčičné semienko »

Pastiersky list spišského biskupa Štefana Sečku na sviatok Sv. Rodiny

Pastiersky list spišského biskupa Štefana Sečku na sviatok Sv. Rodiny   Spišská Kapitula 29. decembra (TK KBS) - V kostoloch Spišskej diecézy čítali kňazi veriacim pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na sviatok Svätej rodiny, ktorý slávime v nedeľu 30. decembra 2012. Ponúkam vám ho v plnom znení. Pastiersky list na sviatok Svätej rodiny 2012 Drahí...
Read More About Pastiersky list spišského biskupa Štefana Sečku na sviatok Sv. Rodiny »

Pastiersky list na sviatok sv. Štefana v r. 2015

Pastiersky list na sviatok sv. Štefana v r. 2015 Vianoce majú mnohorakú podobu. Pre nás kresťanov sú zvlášť sviatkami, ktoré nám dovoľujú, či priam nás vedú k tomu, aby sme sa zastavili a uvedomili si, čo urobil pre nás Boh, ktorý sa stal človekom a prebýva medzi nami. V Ježišovi z Nazareta sa stretávame s tvárou Boha, ktorý zostúpil z nebeskej slávy, aby vstúpil do...
Read More About Pastiersky list na sviatok sv. Štefana v r. 2015 »

Príbeh o umelcovi

Bol otec, ktorý mal jediného syna. Mamka zomrela pri pôrode, a tak chlapca vychovával otec sám. Otec bol veľký umelec a zbieral obrazy veľkej hodnoty, z ktorých si urobil doma galériu. Prišla vojna a syn musel narukovať. Po nejakom čase prišla smutná správa, že syn bol ranený a nakoniec zraneniam podľahol. Otcovi sa zrútil celý svet, chodil bezmyšlienkovite po...
Read More About Príbeh o umelcovi »

2. sviatok vianočný, Sv. Štefana, 1. mučeníka

Nie všetko čo vieme, musíme povedať, ale všetko, čo hovoríme, musí byť pravda.
Read More About 2. sviatok vianočný, Sv. Štefana, 1. mučeníka »

Moderná zbraň zlého ducha "POTOM"

Zlý duch nebráni ísť za Ježišom. Hlavnou zbraňou zlého ducha je slovo "POTOM".
Read More About Moderná zbraň zlého ducha "POTOM" »

Podľa ovocia spoznáte....

   Veľa manželských párov váha vstúpiť do  hnutia manželských párov Equipes Notre -Dame s tým, že ešte nie sú pripravení. To je ovocie zlého ducha. Práve Equipes Notre - Dame má formovať manželov a následne celú rodinu. Veľakrát sa podobáme Marte, keď do ich domu prichádza Ježiš - venujeme sa viac obsluhe domu ako Bohu. Potom ako Marta - nestíhame Božie veci...
Read More About Podľa ovocia spoznáte.... »

Sadnime si spolu

Boh nás každého volá k svätosti, hovorí: „Buďte svätí, ako som aj ja svätý.“ K tomu nám pomáha náš manželský život. Podľa o. Caffarela sa požiadavka svätosti týka hlavne manželov. Manželstvo nie je vec náhody. Pri stvorení človeka hovorí Boh zámer: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!“ (Gn 1,26) V tej chvíli je človek na obraz Boží. Pamätajme na to v manželstve, že sme obraz Boha. Ja musím v manželke/manželovi vidieť obraz Boha a nie seba.....
Read More About Sadnime si spolu »

Pastiersky list biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu

K príprave na slávenie Vianoc navyše biskupi zdôrazňujú výnimočný rozmer budúceho roku, nakoľko 8. decembra sa začína sláviť mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.
Read More About Pastiersky list biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu »

Pastiersky list biskupov Slovenska k Národnému pochodu za život 2015

Drahí bratia a sestry!    Ak pozorne a súvisle počúvame všetky čítania dnešnej nedele – čiže slová Knihy proroka Izaiáša, výzvy žalmistu, Jakubov list a napokon Markovo evanjelium – všimneme si ich spoločného menovateľa: všetky spomínajú ľudskú schopnosť vidieť a počuť. V prvom čítaní prorok sľubuje, že oči slepých a uši hluchých sa otvoria a že jazyk nemého vykríkne...
Read More About Pastiersky list biskupov Slovenska k Národnému pochodu za život 2015 »

Tolerantná výchova ničí deťom hodnoty

Sú nezvládnuteľné, zlé a nič si nevážia. Zhovievavá výchova končí zle. Deti, ktorým rodičia nevymedzili hranice, majú problémy so sebaovládaním. Chýba im motivácia, disciplína a zodpovednosť.
Read More About Tolerantná výchova ničí deťom hodnoty »

Boh sa z Vás teší

Pamätáte si, čo vás najviac motivovalo k učeniu či k dobrému správaniu sa? Mňa pochvala. Od rodičov, učiteľov, kňaza... Túžil som po ďalšej pochvale a robil som všetko preto, aby som ju dostal. Možno by som dnes na to pozeral ináč, ale vtedy mi to bolo také samozrejmé. Robil som ľuďom radosť a oni ju robili mne. A čo by vás najviac motivovalo k tomu, aby ste svedčili o Ježišovom...
Read More About Boh sa z Vás teší »

Pôst neznamená len nejesť mäso

Pôst neznamená len nejesť mäso. Pôst je v dnešnej dobe zanesený prachom čohosi prekonaného, no spolu s objavovaním ceny a krásy starožitností sa znova vynára aj cena pôstu. "Pozri, čo pôsobí pôst! Uzdravuje choroby, očisťuje organizmus, zaháňa zlých duchov, odháňa zvrátené myšlienky, mysli dodáva väčšiu jasnosť, očisťuje aj posväcuje srdce a človeka vedie pred Boží trón. Pôst je veľkou...
Read More About Pôst neznamená len nejesť mäso »

Nepredávajme Boha a naše kresťanstvo

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.
Read More About Nepredávajme Boha a naše kresťanstvo »

Sme pápežskejší ako pápež?

     Cirkev nikdy neučila, že veriaci majú mať detí ako smetí. Len ich pozýva k veľkorysosti, aby neboli pri rozhodovaní o počte detí sebeckí. Samozrejme, ak ide o prípad ohrozenia života následným pôrodom, znamená to toľko, že takíto manželia sú v situácii, keď oprávnene majú vážny dôvod, aby už ďalšie deti nepozývali do svojho života.      Pápež...
Read More About Sme pápežskejší ako pápež? »

Hnutie END ako cesta

Počas formačnej duchovnej obnovy 16. – 18. januára 2015 som mala nanovo možnosť vypočuť si a utvrdiť sa v tom prečo je pre mňa a môjho manžela toto hnutie správnou voľbou. V prednáškach som hľadala odpovede na otázku, či je spiritualita hnutia END hodná toho, aby som ju ponúkla iným párom, ktoré sa rozhodujú, čo so svojim manželstvom. V prvom rade mi prednášky...
Read More About Hnutie END ako cesta »

Muži s mužmi páchali nehanebnosť

Chcem sa s Vami podeliť so svätým písmom (Rim 1,24-31) keďže je tesne pred referendom
Read More About Muži s mužmi páchali nehanebnosť »

Záleží nám na rodine!

Je nevyhnutnosťou zúčastniť sa referenda!        Keď sa vrátime do našich detských čias a spomenieme si na ocka a mamku, väčšine z nás sa vynoria v mysli krásne spomienky, keď sme boli niekde spolu a bolo nám dobre. Aj keď prišli hádky, vždy sme si odpustili. Niečo nás naučila mamka, niečo ocko. Neviem si predstaviť, žeby som namiesto ocka a mamky mala dvoch...
Read More About Záleží nám na rodine! »

Keď sa manželka modlí

 Rovnako ani naši manželia- zvlášť, ak sa snažia byť Božími mužmi. Denne zápasia s tlakom v práci, v okolí- a priznajme si- koľkokrát aj v manželstve. Nedarí sa Vám v modlitbe za svojho manžela- alebo sa Vám zdá neefektívna ? Vďaka jednej knihe sa moja molitba manželky zmenila- viac o nej nájdete tu : www.mojakomunita.sk/web/anna.lojekova/blog/-/blogs/manzel-prikryty-modlitbou
Read More About Keď sa manželka modlí »

Ako to teda je? ( o ženskom záujme počas "zakázaných dní", prerušovanom styku a manželskej čistote)

Z internetovej poradne   etika@lpp.sk S manželom praktizujeme prirodzené metódy od sobáša podnes. Metóda nám funguje na 100%. Problém však nastáva inde. Dni, keď po manželovi skutočne túžim, sú pre nás „zakázané“ a keď konečne môžem, ide to všetko akosi s obtiažami. Manžel má tak pocit, že je to z mojej strany povinnosť a obeta a má pravdu. Rozprávali sme...
Read More About Ako to teda je? ( o ženskom záujme počas "zakázaných dní", prerušovanom styku a manželskej čistote) »

Pielgrzymka

„Pielgrzymka“ teda púť manželských párov hnutia END v Poľsku sa pre nás s Jankom začala už v piatok 30. mája 2014, kedy sme vyrazili na štvorhodinovú cestu. Šťastne sme dorazili k našim priateľom k Majke a Lezskovi do mesta Rybnik, ktorí nás ubytovali a perfektne sa o nás celý víkend starali. Hlavný sobotňajší program sa konal v neďalekom meste Rudy ...
Read More About Pielgrzymka »

Tri veci do manželstva

Kiež by som bol vedel tieto tri veci predtým, než sme sa vzali. Kedysi som si myslel, že som v pohode. Potom som sa oženil. Manželstvo je skvelé - ale otriaslo všetkým, čo som poznal. Rýchlo som si uvedomil, že pred svadbou bolo mojím základným cieľom v živote jednoducho to, aby som naďalej žil nerušene. Toto „vyrušenie“ prišlo náhle a skrývalo sa za 153-centimetrovou ženou...
Read More About Tri veci do manželstva »

Sex a manželstvo

Radostná zvesť o sexe a manželstve
Read More About Sex a manželstvo »

Pokúšanie na púšti

   Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.‘“ Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho...
Read More About Pokúšanie na púšti »

Pôst - čas pokánia a zmeny

    Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu?    Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?    Či nie, keď...
Read More About Pôst - čas pokánia a zmeny »
Showing 51 - 75 of 103 results.
Items per Page 25
of 5