Blogs

« Back

APOINKA - Apoštolská internetová kampaň

APOINKA - Apoštolská internetová kampaň

Každý má niekoľko dôležitých vecí v živote. Vecí o ktoré sa snaží, za ktoré bojuje každodenne. Sú na to rôzne možnosti. Takou je aj uskutočňovanie kampaní na podporu životne dôležitých záležitostí. Kresťanovi v živote azda najviac záleží na oslave Boha a na spáse pre ľudí. Na to slúži aj apoštolát. Možno aj formou kampane na internete...

      Človek obetuje svoj čas a život rôznym veciam. Potom zhodnocuje, aké ovocie to prinieslo. Sú rôzne životné aktivity, ktoré môžeme považovať za obzvlášť dôležité pre nás z hľadiska večnosti. Najdôležitejšou je mať živý vzťah s Dobrým Pánom Bohom. A ku tomu smerovať seba, ale aj svoje okolie. Ak človek vstupuje do večnosti s živým Bohom v srdci - nájde život večný. Dobrý Boh v osobe Božieho Syna Ježiša Krista nás povzbudzuje ku tomu, aby sme svoju vieru zdieľali s blížnymi, a tak aj iným pomáhali nájsť Živého Boha a život večný v Nebi. Povzbudzujú nás ku tomu slová samotného Pána Ježiša: " Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. ( Mk 16,15 )  Povedal ich svojim učeníkom, ale aj my - laici máme účasť na tomto poslaní. Nenahradíme učiteľský úrad Cirkvi. Nie každý študoval katechetiku, alebo za kňaza. Aké sú iné možnosti?...
      Kňaz vo farnosti má veľa povinností. Zvlášť v tejto dobe je vedenie farnosti, pastorácia, evanjelizácia a apoštolát veľkou a náročnou úlohou. Niektorí veriaci vo farnosti majú vo zvyku len pohodlne sa "viesť" pastoráciou kňaza. Nemajú záujem mať podiel na zbere úrody pre Pána žatvy. Možno si niekto dá otázku: " No dobre, ale čo môžem urobiť pre kňaza  a Cirkev ja - obyčajný veriaci ?..." Dnešná doba prináša veľa možností... Napríklad taký internet...
Obzvlášť mladej generácii je známa sociálna sieť Facebook. Máme na nej mnoho priateľov. Iste aj nám záleží na ich spáse, a nie je nám jedno, kde skončia vo večnosti. Na druhej strane nemáme často až také teologické vedomosti, že by sme mohli na Facebooku katechizovať. Mám dobrú správu: Nemusíme na Facebooku katechizovať my - laici. Ale môžeme vydávať svedectvo našej viery aj pomocou dávania povzbudivých statusov - svojich životných svedectiev. Alebo môžeme dávať na svoj profil linky na stránky Katolíckej cirkvi. Veľmi inšpiratívnym môže byť upozornenie a link na povzbudivú správu na https://www.tkkbs.sk/  . Tiež sú veľmi zaujímavé videá na: http://www.misiefilmom.sk/ , alebo živé TV LUX vysielanie na     http://www.tvlux.sk/live/show/ . Môžeme odporučiť na Facebooku aj vysielanie nášho kresťanského rádia Lumen na : http://www.lumen.sk . Môžeme povzbudiť našich priateľov na Facebooku k ich účasti na akciách, ktoré sú spomínané na :  http://www.vyveska.sk/ Ak táto naša aktivita bude vytrvalá a plná lásky k Bohu a ku blížnym, prinesie krásne ovocie, ktoré možno uvidíme až na konci sveta pri Poslednom súde. Pripomeňme si slová Pána Ježiša :  "Podobenstvo o talentoch -  Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok:  jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.  Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť.  Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva.  Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.  Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.  Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: »Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.«  Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«  Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: »Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.«  Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«  Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: »Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.« 26 Jeho pán mu povedal: »Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal?  Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.  Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.  Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.  A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.« ( Mt 25, 14 - 30 )
Sú to veľmi vážne slová, ktoré nás aj povzbudzujú využiť tie skromné talenty, ktoré máme, aby sme nimi privádzali svojich blízkych ku Ježišovi aj na internete, napríklad na Facebooku... Možno aj zdieľaním kresťanskej internetovej scény ... 
     Takže smelo do toho! Smelo do APOINKA-y , do Apoštolskej internetovej kampane ... 
 Podrobnejšie informácie v ebooku ,,
Apoštolská internetová kampaň – APOINKA" (NOVÁ AKTUALIZÁCIA !), ktorý je voľne stiahnuteľný na: https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1%20internetov%C3%A1%20kampa%C5%88%20-+APOINKA+-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/96b0bc7e-d44b-4600-bf20-cdc0e4099ad3

( Staršia neplatná verzia na:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904683/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1%20internetov%C3%A1%20kampa%C5%88%20-+APOINKA/96b0bc7e-d44b-4600-bf20-cdc0e4099ad3

javax.portlet.title.BGTCG