Blogs

« Back

Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku

Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku

Každý z nás má občas rôzne plány, pomocou ktorých chce smerovať svoje počínanie, aby dosiahol nejaký cieľ. Poznáme rôzne plány. Svoje plány má stavbár, manažér, tréner, športovec. Každý z nás môže mať aj svoj osobný plán. Väčší, či menší. Pre to, aby dosiahol niečo dôležité, niečo, za čím túži on, alebo jeho blízki. Svoje plány na budovanie Božieho kráľovstva na Slovensku má aj Katolícka cirkev.

Väčšina u nás-kresťanov cíti povolanie rozširovať a budovať Božie kráľovstvo. Cirkev, ako tajomné Božie telo, s hlavou-Kristom, a mnohými údmi, pracuje na budovaní a rozširovaní Božieho kráľovstva. Pri vstupe do veľkej Božej rodiny, do Cirkvi, znovuzrodení krstom, sme dostali aj všeobecný kňazský, prorocký a kráľovský úrad. A tak máme svoj podiel aj na bohoslužbách, na svedectve živej viery a usporadúvaní časných vecí podľa Božej vôle. Spoločne tvoríme tajomné Kristovo telo-Cirkev, ktorej sme jednotlivo údmi. A takto máme podiel na veľkolepom Božom diele. S láskou nechávame nášho Pána konať v nás, a cez nás. Ako pri každej práci iste chápeme, že náš Boh má pre svoju prácu nejaký plán a zámer. Iste má aj pre Cirkev na Slovensku.Ako veľký orchester vedený Duchom Svätým, hrá podľa partitúry Božích zámerov a plánov. Ich odzrkadlením je aj Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku. Má niekoľko častí. Osobitne sa venuje rodine, mládeži, chudobným a chorým. Usmerňuje pozornosť, a zároveň pomáha zladiť námahy a snaženia všetkých členov cirkvi na Slovensku. Tento Pastoračný plán je inšpirujúci nie len pre biskupov a kňazov, ale aj laici si môžu v ňom nájsť svoj priestor pre podporu a pomoc úsiliu našich biskupov a kňazov. Prečítal som ho celý, a poviem vám, že je v ňom veľa zaujímavých a podnetných vecí pre môj každodenný život a zápas v prospech budovania Božieho kráľovstva u nás. Vrelo odporúčam si tento Pastoračný plán Katolíckej cirkvi prečítať. Kliknite si, prosím, na ľavej strane mojej stránky. Dá sa tam prečítať celé vydanie Pastoračného plánu. Želám vám, nech sa vám darí.

javax.portlet.title.BGTCG