Blogs

« Back

Riešenie roztržitosti pri modlitbe...

Riešenie roztržitosti pri modlitbe...

Veď to poznáme: Modlíme sa, modlíme sa, a za chvíľu zistíme, že myslíme na niečo úplne iné. Čo s tým?...

    Je veľmi dôležité pri akomkoľvek našom počine, keď sa sústredíme na to, čo robíme. Často od toho závisí náš zdar. Niekdy je práve tá aktivita , ktorú robíme, mimoriadne dôležitá, a závisí od nej mnoho závažných vecí. Tak je mimoriadne dôležitá aj modlitba.
    Ježiš, keď chodil po Izraeli, často vyčítal ľuďom povrchnosť vo vzťahu k Bohu. Povedal: ,,Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa." (Mt 15,8 ) Táto výčitka často platí aj dnes. Možno niekedy je človek jednoducho vyčerpaný,a nevie sa dostatočne sústrediť. To vie Boh pochopiť. Ale aj tak je možné sa o dobrú modlitbu snažiť. Niekdy si môžeme pomôcť a j šikovným postupom pri modlitbe.
    Aj ja som mal tento problém. Pri modlitbe mi často myšlienky zabiehali všelikam. Aj keď som sa snažil hneď sa sústrediť, predsa mi myseľ znova a znova zablúdila inam. Prišiel som na spôsob, ako si môžeme pomôcť sústrediť sa pri modlibe.
    Keď prosili učeníci Ježiša, aby ich naučil sa modliť, tak im povedal: ,, Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.Chlieb náš každodenný daj nám dnesA odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého." ( Mt 6, 9-13 ) Všimnime si slová: ,, Vy sa budete modliť takto...". Ježiš teda pripustil aj vlastné slová pri našej modlitbe v duchu jeho slov. Potom, keď máme problémy so sústredením, môžeme do našich modlitieb vložiť aj naše myšlienky. Napríklad môže naša modlitba vyzerať takto: ,, Otče náš, ktorý si na Nebesiach, Ty najvyšší a láskyvý Boh, posväť sa meno Tvoje, najsvätejšie všetkých čias, príď kráľovstvo Tvoje ku nám aj na Zem a do našich sŕdc, buď vôľa Tvoja najsvätejšia, ako v Nebi tak i na Zemi po všetky veky, chlieb náš každodenný a každodennú obživu daj nám dnes, a odpusť nám naše viny - nás hriešnikov, ako i my odpúšťame svojim vinníkom ako chceme, aby si aj Ty odpustil nám, a neuveď nás do pokušenia, veď nás po ceste spásy, ale zbav nás všetkého zla. Amen." Takže vidíme, že aj naša vlastná aktivita, ktorá trochu rozširuje našu modlitbu, nám môže pomôcť pri sústredení sa na ňu, aby sme viac mysleli na Boha, ku ktorému sa modlíme. Alebo na daného svätého, ktorého prosíme o príhovor. 
Prajem všetko dobré. 

javax.portlet.title.BGTCG