Blogs

« Back

Talenty, apoštolát a pokánie

Talenty, apoštolát a pokánie

Aj ako aktívni a horliví kresťania môžme zabúdať na svoju prvotnú lásku. Aktivity nás môžu zahltiť, a my málo myslíme na Dobrého Pána Boha, a na budovanie nášho vzťahu s ním. Vtedy pomáha pokánie a naša snaha o polepšenie sa.

    Niekdy sa nám darí. Naše úspešné aktivity nás napĺňajú spokojnosťou. Tak je to aj pri apoštoláte. Môže sa stať, že sa môže v nás prebudiť pýcha a hrdosť na úspechy v apoštoláte. Potom sa občas stáva, že úspešný kresťan zaspí na vavrínoch. A zanedbá svoj vzťah s Dobrým Pánom Bohom. To je chyba.
    Každý kresťan pozná uzdravujúci dotyk pokánia. Tak je to aj pri ochladnutí vzťahu, kedy aktivity sa stanú cieľom. Nestačí len veľa robiť pre Pána. Je mimoriadne dôležité, aby sme svoju službu Pánovi naplnili láskou a postavili na láske k nemu.
    Povzbudzujú nás ku tomu slová Pána Ježiša:,, Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú." ( Lk 15,7 )
   Viac v ebooku ,,Talenty, apoštolát a pokánie" ( NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE ! ) , ktorý si môžete stiahnuť zadarmo na:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Talenty%2C%20apo%C5%A1tol%C3%A1t+a+pok%C3%A1nie+-+NOV%C3%89%20AKTUALIZOVAN%C3%89/16698941-9bda-4bfc-99a5-7b12989f6b04
( starý neplatný link na:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Talenty%2C%20apo%C5%A1tol%C3%A1t+a+pok%C3%A1nie+-+Druh%C3%A9%20vydanie/16698941-9bda-4bfc-99a5-7b12989f6b04 )

javax.portlet.title.BGTCG