Blogs

« Back

Zásluhy patria Ježišovi !

Zásluhy patria Ježišovi !

Občas sa asi každému stáva, že urobí niečo dobré, ba priam veľkolepé. Jeden dobrý skutok, druhý dobrý skutok ... Sebavedomie rastie a ... začne sa potroškách vzmáhať azda aj pýcha. S týmto sa nemôžeme zmieriť !

Pravda je taká, že my len plníme svoje povinnosti! Veď aj Ježiš hovorí: " Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: "Sme neužitoční sluhovia; urobili Sme, čo Sme boli povinní urobiť." ( Lk 17,10 ) spomenul som si aj na slová Pána: "Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,5 ) Ak dáme niektorému hladnému jesť chlieb, alebo darujeme teplý kabát bezdomovcovi, alebo navštívime chorého a podobne, urobili sme veľmi málo zo svojich síl! Veď úrodu, z ktorej mlynár namlel múku, pekár upiekol chlieb, ktorý sme my kúpili v obchode za peniaze, ktoré sme zarobili za našu prácu, požehnanú Pánom, dal zase len Boh. Tak isto Boh ľudskými rukami vytvorí kabát, ktorý my môžeme darovať chudobnému. Dokonca aj láskavá myšlienka na obdarovanie núdzneho je od Pána ! Aj sila na prekonanie našej pohodlnosti pri konaní skutku milosrdenstva pochádza od Ducha Svätého. Takže najväčšia zásluha, keď sa nám podarí urobiť niečo dobré, patrí Pánu Bohu ! Ak máme nejaké záluhy za nejaké dobré skutky, tak sú len Božou milosťou, že sme ich vedeli a mohli vykonať ! Chvála Pánu Bohu !
Comments
sign-in-to-add-comment
Jozef Fatura
chvála a česť patrí Bohu
bez Boha by nebolo nič
Posted on 7/29/12 10:24 PM.

javax.portlet.title.BGTCG