Дневники

Keď rast bolí

Boh dáva rast. Nie každý rast spôsobuje bolesť. Bolesť je znamením života a zdravia zmyslov... Bolesť je predzvesť uzdravenia...
Узнать больше О Keď rast bolí »

Láska

a deti :o) Láska je bez hraníc, rozumie jej aj malé dieťa...
Узнать больше О Láska »

Kde je pravda?

Otázku kládol Pilát Ježišovi... Tú istú otázku si mnohokrát kladieme aj my. Zaujala ma táto myšlienka...
Узнать больше О Kde je pravda? »

Slnko v srdci

Dnes, keď je pod mrakom, posielam vám pre potešenie kus z môjho slnka:o)
Узнать больше О Slnko v srdci »

Verím Bohu

Dôverujem Bohu a dúfam, verím, vám, naši mladí!
Узнать больше О Verím Bohu »

Cirkev je úžasné dielo Boha

Cirkev je dielo Boha. Cirkev je dar. Cirkev je poklad nesmiernej hodnoty. Ak nemilujeme Krista, hlavu a základ Cirkvi, je to len preto, že ho nepoznáme. Ak nemilujeme Boha Otca, je to len preto, že máme o Ňom nesprávny, pokrivený obraz, nepoznáme ho. Ak nemilujeme Cirkev, je to len preto, že ju nepoznáme, že ešte stále nerozumieme, kým je.
Узнать больше О Cirkev je úžasné dielo Boha »

Netreba sa báť

Nie je potrebný strach, ani strach z trestu. Potrebné je veriť Bohu, mať dôveru a nádej. Jednoducho ísť po ceste, ako sa nám ukazuje. Vedie nás Pán. + Mnohí z nás študovali, máme vedomosti, dnes získavame ďalšie. Potrebujeme mnohé z nich, nie každú, nie všetky. Dnes ich máme až viac, než je potrebné a dobré. Aj to je jeden z dôvodov, prečo máme problémy. Vedomosti sú...
Узнать больше О Netreba sa báť »

Nepriateľské názory

niekoľkých ľudí sa objavili na stránkach internetu priamo na na adresu osoby pápeža Františka I.
Узнать больше О Nepriateľské názory »

Ponuky sveta a ponuka Boha

Sme vo svete, nežijeme podľa sveta. Máme toľké možnosti, že sa nám môže vyskytnúť "problém" zakombinovať ich do nášho života s Kristom... Alebo nie?
Узнать больше О Ponuky sveta a ponuka Boha »

Ďakujem za prebudenie

Ďakujem Bohu a ľuďom, rodinám a deťom, otcom biskupom a kňazom a vôbec všetkým zúčastneným za uskutočnenie aj za pokojný priebeh pochodu za život. Bola to mimoriadna akcia, ktorá sa zapíše do dejín, podobne ako "sviečková manifestácia". Je mocným vyjadrením zmýšľania ľudí, ktorí si uvedomujú, že základné hodnoty nesmú byť napádané a ničené. Zároveň si uvedomujem, že to nie je...
Узнать больше О Ďakujem za prebudenie »

Volajme Ducha svätého!

Aby sme žili svoju vieru, aby naša viera mala Božiu moc... Aby sme mohli obrátiť srdce k Bohu, potrebujeme Ducha svätého. Volajme ho do svojho života, On obnoví naše srdce, a my ožijeme.
Узнать больше О Volajme Ducha svätého! »

Boh stvoril človeka

Píše o tom Kniha Genezis, 1, 26-27; Život človeka a život jeho duše.
Узнать больше О Boh stvoril človeka »

Nenarodeným

nenarodeným detičkám a ich maminkám
Узнать больше О Nenarodeným »

Pravda zvíťazí

Budeme potrebovať usilovných ľudí. Práca a ešte raz práca... treba opraviť a ochrániť to, čo už "stihli urobiť" naši oponenti pre našu nečinnosť. A veľa modlitieb...
Узнать больше О Pravda zvíťazí »

Márii

a všetkým ženám a dievčatám, ktoré nosia jej meno MÁRIA
Узнать больше О Márii »

Nový pohľad

Boh robí nové. Máme nový život, nový zrak, nové videnie.
Узнать больше О Nový pohľad »

Radosť dnes

Radujme sa DNES, hovorí Pán. Radujme sa! Opakovane hovoria slová Písma. Radujem sa!!!
Узнать больше О Radosť dnes »

Pokoj v srdci, nádej a dôvera

Áno, časy sú náročné. Kedy také neboli? Máme nádej, lebo nás vedie Boh.
Узнать больше О Pokoj v srdci, nádej a dôvera »

Nie je to výmysel

Nechce sa mi písať na tú tému, ale musím. Juvenilná justícia nie je výmysel!
Узнать больше О Nie je to výmysel »

Krása

detskej duše.
Узнать больше О Krása »

Úcta

k osobe niekoho je znakom kresťana.
Узнать больше О Úcta »

Modlitba za nepriateľov?

Výzva pápeža Františka na modlitbu a pôst pre Sýriu. Ježiš nás veľakrát nabáda, milovať nepriateľov. Ukázal nám životom, ako to robiť
Узнать больше О Modlitba za nepriateľov? »

Ježišov smäd dnes

Ježiša dnes smädí po láske ľudí, ako nikdy predtým. Ľudia bežia okolo Lásky a láska Boha nie je opätovaná...
Узнать больше О Ježišov smäd dnes »

Modlitba za ľudí

Prosba o poznanie pravdy (nie len v otázke identity človeka... ) Prosba o prijatie pravdy, o pravej osobnej ľudskej identite ako muž, ako žena. Prosba o záchranu rodiny muža a ženy. Prosba o záchranu ľudského života. Prvá možnosť... MODLITBA. Robme niečo, čokoľvek, aby víťazil Boh v srdciach ľudí! Prosím robme niečo...
Узнать больше О Modlitba za ľudí »

Pravda o gender hnutí

Dostane sa na povrch cez jednotlivcov, ktorí odložia na chvíľu svoje mlčanie...
Узнать больше О Pravda o gender hnutí »

Kňazstvo laikov

Keby sme sa dokázali dívať na Cirkev pohľadom Krista....
Узнать больше О Kňazstvo laikov »

Nádej

Keď už nie je nič... je nádej.
Узнать больше О Nádej »

Ďakujem za dar odpúšťania

Ďakujem Bohu za dar odpúšťania. Je to jeden z najdrahších darov.
Узнать больше О Ďakujem za dar odpúšťania »

Nová Cirkev

Kto by si neželal, krásnu, obnovenú Cirkev? Aby bolo všetko zasa dobré a pokojné? Želá si to každý z nás.
Узнать больше О Nová Cirkev »

Známa aj neznáma cesta

Mnohí ju poznajú, ako modlitbu. Učíme sa v nej ceste života.
Узнать больше О Známa aj neznáma cesta »

Keď sa nám dejú veci nedobré

Sú v živote veci, ktoré sú podľa nášho názoru zlé... Až neskôr však zistíme, na čo boli dobré.
Узнать больше О Keď sa nám dejú veci nedobré »

Poslovia Boha

Myšlienka... Boží posol. Prichádza Boh, aby nás viedol k plnosti.
Узнать больше О Poslovia Boha »

Monika

žena, manželka, matka, žena modlitby a obety, mučeníčka, svätá.
Узнать больше О Monika »

Reziliencia

je určitá odolnosť človeka, ktorý sa dokáže vyrovnávať s prekážkami a nepriaznivými podmienkami života.
Узнать больше О Reziliencia »
Показывается результатов: 51 - 100 из 363.
Предметов на странице 50
из 8