Blog

« Späť

Os Hillman: Rozhodnutia založené na poslušnosti Bohu vs. skúsenosti a schopnosti

Os Hillman: Rozhodnutia založené na poslušnosti Bohu vs. skúsenosti a schopnosti

"Hneď, ako začujete zvuk vojnového pochodu vo vrcholcoch stromov, pohnite sa do boja." 1 Krn 14,15a

Filištínci sa chystali zaútočiť. Kráľ Dávid chcel vedieť, ako pripraviť odvetu. Pýtal sa Pána a on mu povedal, že má priamo zaútočiť a Boh mu dá víťazstvo. Dávid poslúchal Božie inštrukcie a zvíťazil. Krátko po tom sa pripravili Filištínci na ďalší útok. "Dávid sa opäť dopytoval Boha a Boh mu povedal: „Nechoď za nimi, ale obíď ich a choď na nich od jedlí." 1 Krn 14,14
 
Dávid bol dobre cvičeným bojovníkom a stratégom. Teraz si ale môžeme všimnúť, že Dávid dával mnoho úsila do toho, aby jeho konanie záviselo na Božích usmerneniach. Vlastne- keď vyhral bitku prvý krát, vrátil sa hneď späť, aby sa pýtal Pána na ďalšie kroky. Toto je veľmi dôležitá lekcia, ktorú sa môžeme naučiť z tohto príbehu. Boh povedal Dávidovi, aby zaútočil, ale až po tom, čo bude počuť šum vo vrcholcoch stromov.
 
Koľko krát sme ja a vy konali vo svojej práci iba na základe svojich skúseností a schopností bez toho, aby sme hľadali detaily Božej vôle v tejto veci? Dávid sa tiež mohol jednoducho domnievať, že kedže vyhral, aj ďalší raz mu Boh dá víťazstvo tým istým spôsobom. Nie! Dávid sa už dávno naučil, že komunikácia so živým Bohom je jedinou cestou k víťazstvu. Jeho skúsenosti nestačili. Potreboval mať Božie požehnanie.
 
Koľko krát sme v našej práci konali rovnakým spôsobom len preto, že to naposledy takto fungovalo? Čo ak má Boh pre Vás lepší spôsob? Čo ak Boh má iný plán ako je ten náš? "Dávid sa opäť dopytoval Boha" Toto sú dôležité slová, z ktorých sa potrebujeme učiť. Musíme mať s Bohom skutočný vzťah, takže sa ho stále pýtame na to, čo si o našich krokoch myslí v každej veci. Ak to budeme robiť, môžeme očakávať tie isté výsledky ako dosiahol Dávid- úspech v našom uznaní a úsilí od Boha.
 
"Chýr o Dávidovi sa rozniesol po všetkých krajinách a Pán naplnil strachom pred ním všetky národy." 1 Krn 14,17 Toto je odmena za poslušnosť Bohu. Nemusíme si sami budovať meno. Boh dohliadne na to, aby sme za našu poslušnosť boli uznávaní. On chce urobiť známymi tých služobníkov, ktorí sú ochotní ho poslúchať za každú cenu.
 
 
Originál: Obedience-Based Decisions Versus Skill and Ability

TGIF Today God Is First Volume 1 by Os Hillman
January 14, 2017

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Skvelé. Tomu sa hovorí "čítanie s porozumením". Nie každý dokáže i v Starom zákone nájsť také zreteľne "nadčasové" Božie slová...
Odoslané 17.1.2017 0:57.