Kto kurzy zabezpečuje

Realizáciou tohto projektu bola Konferenciou biskupov Slovenska poverená Rada KBS pre rodinu v rámci implementácie pastoračného plánu na roky 2007-2013. Rada pre tento projekt vytvorila osobitnú pracovnú skupinu, ktorá na pravidelných mesačných stretnutiach inšpirovaná domácimi i zahraničnými skúsenosťami tvorila know-how kurzov. Pracovná skupina oslovila k spolupráci ďalších kňazov, manželské páry a odborníkov a ponúkla im následnú formáciu. Mnohí z nich majú v tejto oblasti už dlhoročné skúsenosti, ktoré sú dobrým prispením ku kvalite kurzov.

Tím, ktorý kurz vedie je teda tvorený kňazom a animátorským manželským párom, ktorí sú prítomní na každom zo stretnutí. Na niektoré špecifické témy si tím prizýva ďalšie manželské páry alebo odborníka (psychológa, lekára alebo pedagóga), prípadne ak je skupina väčšia,  sú k dispozícii ďalšie manželské animátorské páry