Kurzy prípravy na manželstvo sú určené pre tých, ktorým na ich manželstve záleží...

 

Podmienkou k absolvovaniu kurzu je ...

... partner (snúbenec, priateľ, resp. manžel u civilne zosobášených). Kurz nie je možné absolvovať ako jednotlivec.

... otvorenosť pre iné názory, pre ďalších ľudí v skupine, ochota komunikovať s partnerom.

 

Prekážkou k absolvovaniu kurzu nie je ...

... termín svadby. Naopak, kurzy sú zvlášť odporúčané tým, ktorí sa chcú pozrieť pravdivo na svoj vzťah a o manželstve ešte nepremýšľajú.

... zasnúbenie. Aj keď účastníkov často nazývame snúbenci, zasnúbenie nie je podmienkou k absolvovaniu kurzu.

... civilný sobáš. Príprava na manželstvo sa stáva dôležitým krokom pre všetkých snúbencov. Témy kurzov sú preto navrhnuté tak, aby zahŕňali človeka ako celok - preto je v nich možné vidieť témy z antropológie, psychológie, pedagogiky, teológie, medicíny. Kurz môžu teda absolvovať aj tí, ktorí sa chystajú uzavrieť manželstvo civilne, resp. tí, ktorí už civilne zosobášení sú a chcú uzavrieť sobáš cirkevne.

... neznalosť slovenského jazyka jedného z partnerov. Kurzy sú momentálne ponúkané len v slovenskom jazyku. Ak však máte kapacitu kurz simultánne tlmočiť vášmu partnerovi, určite jeho prítomnosť bude obohatením pre skupinu.

... vierovyznanie. Ak ste obaja, alebo jeden z partnerov inoverec, alebo neverec, určite si v kurze nájdete témy vám blízke. Dôležitý je postoj akceptácie: vedieť správne formulovať svoj názor a vedieť prijať aj názory iných. Čas diskusie môže byť tak vzájomným obohatením.