Programy pre manželov a rodiny
 
Starostlivosť o manželstvo nemôže skončiť iba pri kurze prípravy na manželstvo. V tejto sekcii Vám ponúkame niekoľko tipov na budovanie Vášho manželstva. Nech sú inšpiráciou pre Váš spoločný manželský život.
Veľa inšpiratívneho nájdete aj na stránkach www.vyveska.sk.
.
Manželstvo je udalosťou každého nového dňa a preto ho je potrebné chrániť, živiť
a neustále obnovovať.