Kontakt

Centrum prípravy na manželstvo
Kancelária a korešpondenčná adresa: 
Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Adresa sídla a fakturačná adresa:
Mariánske námestie 23, 

010 01 Žilina 
IČO: 420 708 13
DIČ: 202 320 5877

Web: www.domanzelstva.sk

E-mail: domanzelstva@domanzelstva.sk. Prv než nám napíšete e-mail si, prosím, prečítajte najčastejšie kladené otázky, možno nájdete svoju odpoveď i tam. Ak nie, spokojne nás kontaktujte. V e-maili nezabudnite uviesť odkiaľ ste, prípadne kde chcete kurz absolvovať. Správy vybavuje celoslovenský koordinátor prihlasovania na Kurzy p. Richard Kucharčík.

Pre kurzy v Žiline kontaktujte prosím p. Mareka Cinka emalom na macinko1@gmail.com alebo v pracovných dňoch do 15.00 na čísle 0911 911 760. Kontakt je však určený iba pre komunikáciu v mimoriadnych  okolnostiach. Štandardná cesta je vyplneniie prihlasovacieho formulára na daný kurz v dekanáte Žilina. Po jeho odoslaní vás bude kontaktovať administrátor prihlasovania na email uvedený v prihláške. Podobne to platí aj ohľadom kurzov v ďalších dekanátnych mestách.  

Pre kurzy v Košickej arcidiecéze (Košice, Bardejovské kúpele, Brehov): web: http://rodina.rimkat.sk/, e-mail: rodina@abuke.sk

Pre kurzy v Poprade kontaktujte: kpmpoprad@gmail.com 

Pre kurzy v Nimnici kontaktujte e-mail: misionari@stonline.sk;  telefón: 0918 064 029

Pre kurzy v Spišskej Novej Vsi kontaktujte, prosíme email: domik.jaroslav@gmail.com

Pre víkendové a celodenné (nie večerné) kurzy v Bratislave kontaktujte  cpr.bratislava@gmail.com.

Pre kurzy v Trenčíne kontaktujte snubenci@cprtrencin.sk.

Pre kurzy v Kežmarku kontaktujte sokac.kk@gmail.com