Poplatky za kurz

Projekt kurzov prípravy na manželstvo je realizovaný výhradne z príspevkov účastníkov. Poplatok za kurz si stanovuje každý organizátor kurzu podľa predbežných nákladov.

Celková cena kurzu zahŕňa:

  1. materiály pre účastníkov
  2. zabezpečenie lektorov (cestovné, v prípade potreby ubytovanie a strava)
  3. technické zabezpečenie
  4. prenájom priestorov.

pre večerný kurz

Účastnícky príspevok na materiály pre účastníkov, občerstvenie, prenájom priestorov, technické zabezpečenie a zabezpečenie lektorov si stanovuje organizátor. Výšku príspevku uvádzame pri každom kurze.

pre celodenný kurz

Účastnícky príspevok na materiály pre účastníkov, občerstvenie, prenájom priestorov, technické zabezpečenie a zabezpečenie lektorov si stanovuje organizátor. Výšku príspevku uvádzame pri každom kurze. Počas kurzu sa zvykne počítať aj so spoločným obedom, ktorý si účastníci hradia v daný deň na mieste, resp. sa s tímom dohodnú na spôsobe platby. Výška poplatku závisí od cenovej ponuky konkrétneho stravovacieho zariadenia.

pre víkendový kurz

Účastnícky príspevok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, občerstvenie, prenájom priestorov, materiály pre účastníkov, technické zabezpečenie a zabezpečenie lektorov. Výšky príspevku si stanovuje organizátor, uvádzame ju pri každom kurze.