Čo sú kurzy prípravy na manželstvo?

Kurzy prípravy na manželstvo v ponuke Rady KBS pre rodinu patria do obdobia tzv. blízkej prípravy. Prebiehajú v čase, keď sa dvaja mladí spoznávajú a zvažujú spoločnú cestu do manželstva. Tieto kurzy sú dôležitým predstupňom bezprostrednej prípravy na manželstvo - teda tej, ktorá pozostáva predovšetkým zo spísania zápisnice a z liturgickej prípravy na obrad. Blízka príprava je preto dlhšia, aby sa mohla dotknúť viacerých tém, týkajúcich sa manželstva a aby mohla nadviazať na vzdialenú prípravu, ktorú poskytuje rodina, škola i spoločnosť.


Kurzy prípravy na manželstvo sa líšia od klasickej farskej náuky pred sobášom hlavne tým, že:
-    sú umiestnené v dostatočnom časovom predstihu. Ich snahou je posunúť prípravu na manželstvo do obdobia známosti (jeden rok i viac pred sobášom) na rozdiel od bezprostrednej prípravy (tri mesiace pred sobášom)
-    tvorí ich menšia skupina snúbencov (5 – 7 párov) stretávajúca sa pravidelne počas celého jeho trvania
-    na prípravu je vyhradený väčší časový priestor, čím sa zvyšuje kvalita a efektivita prípravy
-    väčší časový priestor umožňuje, aby boli kurzy interaktívnejšími (väčší priestor pre dialóg a diskusiu, aktivity v pároch, individuálny prístup a nadväzovanie nových kontaktov s ďalšími snúbeneckými pármi
-    kurzy vedú tímy, ktoré tvorí kňaz, manželské páry a odborníci
-    klasické témy predmanželskej prípravy sú doplnené ďalšími témami zo psychológie, pedagogiky a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovorí sa o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí, o kresťanskom štýle v rodine.