Dianie vo farnosti

« Späť

Bieránka 2023

Hlavný celebrant a kazateľ Richard Ondáš slávil sv. omšu za poľovníkov na Bieránke.

Pán Boh nám po včerajšom búrkovom dni doprijal slnečný a pekný deň,  a preto veľa ľudí z našej farnosti a aj z blízskeho okolia prišlo na túto sv. omšu. 

 

 

 

 

 

 

Môžete si vypočuť uvítanie, Evanjelium, homíliu a poďakovania

 

 

 

 

 

 

Ďakujem poľovníckemu združeniu Novoť za prípravu tejto sv. omše a aj za výborné agapé. 

 

FOTO: Katarína Durčáková, Štefan Hrbček

AUDIO: Erik Durčák (DJ LED)

Môžeme si pripomenúť aj minulý rok laugh

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 18

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.