Farské oznamy

ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 29. JANUÁR 2023

ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

29. JANUÁR 2023

  1. Slávime Štvrtú nedeľu v Období cez rok.
  2. Vo štvrtok je sviatok Obetovanie Pána – Hromnice. Svätá omša bude v Papradne  o 17.30 h. Pri svätej omši požehnáme hromničné sviece.
  3. V piatok je sviatok sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Pri svätých omšiach budeme udeľovať Svätoblažejské požehnanie hrdla.
  4. V týždni je aj prvý piatok mesiaca február. Spovedať budem v Brvništi od 7.30 h. starých a chorých po domoch a v kostole od 16.00 do sv. omše. V Papradne v piatok od 7.30 h. starých a chorých po domoch, o 9.00 h. v Domove dôchodcov a od 15.30 h. do svätej omše v kostole. Počas spovedania bude vystavená Sviatosť Oltárna na poklonu.
  5. V sobotu po svätej omši bude Fatimská pobožnosť.
  6. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci február. Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa mesačná zbierka na potreby farnosti a opravu fary.
  7. Z pohrebu p. Ľudovíta Gáboríka darovali na potreby farnosti 370 €. Pán Boh zaplať!  
  8. Ľudové misie v našej farnosti budú od 5. do 12. novembra 2023 pod vedením kňazov Spoločnosti Božieho Slova  (pátrov verbistov).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 29. januára do 5. februára 2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

29.1.2023

Štvrtá nedeľa v období cez rok

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef a Stanislav

+ Martin a rodina

Za veriacich

Pondelok

30.1.2023

     

Utorok

31.1.2023

Sv. Jána Bosca, kňaza

14.00 pohr.

+ Kamila

Streda

1.2.2023

 

17.30 Brv.

+ Ondrej a Veronika

Štvrtok

2.2.2023

OBETOVANIE PÁNA

HROMNICE

17.30

+ Jozefína, (1. výr.) a + Daniela

Piatok

3.2.2023

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

PRVÝ PIATOK

7.00 Brv.

17.30

Na úmysel ordinára

+ Vendelín, Agnesa, Jozef a Martin

Sobota

4.2.2023

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ

6.30

+ Jozef a Veronika

Nedeľa

5.2.2023

Piata nedeľa v období cez rok

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ František, Regina, Jaroslav, Alena, Baltazár a Anna

+ Vlasta, (10. výr.)

Za zdravie pre Miroslava, celú  rodinu          a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

0
0