Farské oznamy

JEDENÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 16. jún 2024

JEDENÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

16. jún 2024

  1. Slávime Jedenástu nedeľu v Období cez rok.
  2. V pondelok, 17.6. bude v Papradne pohreb so svätou omšou o 16.00 h.
  3. V utorok, 18.6. navštívi našu farnosť Klub kresťanských seniorov. Svätá omša vo Farskom kostole bude o 10.00 h.
  4. V stredu, 19.6. bude v Domove dôchodcov v Papradne svätá omša o 9.00 h. a večer o 18.30 h. vo Farskom kostole.
  5. V piatok, 21.6. bude svätá omša ráno o 6.30 h.
  6. Od dnešnej nedele, 16.6. až do odvolania budú sväté omše v Brvništi o 9.00 h. v dome smútku v Brvništi. Svätá omša v stredu bude bývať vo Farskom kostole v Papradne.
  7. Rodičia prvoprijímajúcich detí darovali na potreby farnosti 220 €. Z pohrebov darovali na potreby farnosti: p. Jaroslava Česáka 500 € a p. Viliama Vavreka      310 €. Pán Boh zaplať!
  8. Ďakujem všetkým, ktorí prišli včera, v sobotu na brigádu ku kostolu v Brvništi. Veľká vďaka za vašu ochotu.     

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 16. do 23. júna 2024

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

16.6.2024

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Anton a Karol

Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov, deti a ich rodiny

+ Jozef, Mária a za veriacich

Pondelok

17.6.2024

 

16.00

+ Ladislav, (pohrebná)

Utorok

18.6.2024

 

10.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Františka

Streda

19.6.2024

 

9.00 DSS

18.30

Za obyvateľov a zamestnancov DSS

+ Viera, (1. výr.)

Štvrtok

20.6.2024

 

6.30

+ Alexander a Ľudmila

Piatok

21.6.2024

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava      a Jána

Sobota

22.6.2024

 

6.30

Na úmysel ordinára

Nedeľa

23.6.2024

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ján a Ľubomír, za veriacich

+ Ľubomír, (1. výr.)

Poďakovanie Pánu Bohu za 70. rokov života Marty

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0