Farské oznamy

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO TURÍCE 19. máj 2024

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

TURÍCE

19. máj 2024

  1. Dnešná nedeľa je slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Pri svätých omšiach pri speve „Príď Duchu Svätý, tvorivý“ môžeme získať úplné odpustky. Slávnosťou Ducha Svätého končí sa Veľkonočné obdobie.
  2. V pondelok je Svätodušný pondelok, svätá omša v Papradne bude o 18.30 h. Dnešným dňom začína Obdobie cez rok, modlíme sa modlitbu Anjel Pána.
  3. Budúca nedeľa je slávnosťou Najsvätejšej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého.
  4. Z pohrebu p. Petra Knapa darovali na potreby farnosti 650 € a p. Heleny Balážikovej 180 €. Bohuznámy daroval na opravu kostola v Brvništi 200 €. Zbierka na Katolíckej masmédiá z minulej nedele bola v našej farnosti 323,27 €. Všetkým Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 19. do 26. mája 2024

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

19.5.2024

Zoslanie Ducha Svätého

Turíce

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov      a deti

Za zdravie a Božiu pomoc a za veriacich

+ Mária, Adolf, Karol, Igor a Karol

Pondelok

20.5.2024

SVÄTODUŠNÝ PONDELOK

18.30

+ Ján, rodičia a teta

Utorok

21.5.2024

 

18.30

+ Kamila

Streda

22.5.2024

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

18.30 Brv.

+ Jozef a Ľubica

Štvrtok

23.5.2024

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

6.30

 

+ Ján Gašinec, kňaz

Piatok

24.5.2024

 

18.30

+ Ján, (1. výr.)

Sobota

25.5.2024

Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi

6.30

+ Jonáš

Nedeľa

26.5.2024

Najsvätejšej Trojice

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Milan, Helena a za veriacich

Za uzdravenie z choroby

+ Jozef, Anna, Peter a Pavol

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

0
0