Farské oznamy

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 3. marec 2024

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

3. marec 2024

  1. Slávime Tretiu pôstnu nedeľu. Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa mesačná zbierka na potreby farnosti a opravu kostola v Brvništi.
  2. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme Farskom kostole a aj vo Filiálnom kostole v piatok o 17.00 h. a v nedeľu o 14.00 h.
  3. Na Štvrtú pôstnu nedeľu, (10.3.) si pripravia pobožnosť krížovej cesty skupiny, ktoré sa starajú o čistotu našich kostolov.
  4. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí je dnes, (3.3.2024) po svätej omši o 10.30 h. vo Farskom kostole.
  5. Prvé spoločné stretnutie všetkých birmovancov sa bude konať v piatok, 8.3.2024 po svätej omši vo Farskom kostole. Birmovanci si zo sebou prinesú vyplnenú a podpísanú prihlášku na birmovku.
  6. Starých a chorých na svätú spoveď k Veľkej noci nahláste počas tohto týždňa po svätých omšiach v sakristii kostolov.
  7. Vo štvrtok, (7.3.2024) sa uskutoční rekolekcia kňazov považskobystrického dekanátu vo farnosti Pružina. Svätá omša vo Farskom kostole sv. Žofie bude o 10.00 h.
  8. Úmysly na sväté omše na mesiace marec a apríl 2024 zapisujem v týždni po svätých omšiach v sakristii kostolov.
  9. Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude svätá omša v utorok, (5.3.2024) ráno o 6.30 h.

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 3. do 10. marca 2024

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

3.3.2024

Tretia pôstna  nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Milan, Mária a Žaneta

+ Pavel, Mária a za veriacich

+ Michal a František

Pondelok

4.3.2024

     

Utorok

5.3.2024

 

6.30

Na úmysel ordinára

Streda

6.3.2024

 

17.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla

Štvrtok

7.3.2024

 

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti            a za + Helenu

Piatok

8.3.2024

 

17.30

+ Mária

Sobota

9.3.2024

 

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Karolínu

Nedeľa

10.3.2024

Štvrtá pôstna nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

Poďakovanie Pánu Bohu za 60. rokov života, za zdravie a Božiu pomoc pre Martu

+ Rozália, Františka, Rozália a rodičia

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu      a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

0
0