« Späť

Životopisy svätých

Svätý Roman, opát /28. 2. 2017/ * okolo 390 Izernore pri Lyone, Francúzsko † 28. február 463 (?) Condat, dnes St-Claude, Jura, Francúzsko Atribúty: zvonček, kôš s chlebom, reťaz

Svätý Roman, opát Sv. Roman sa narodil okolo roku 390 vo Francúzsku v chudobnej rodine. Už od mala túžil po samote. Vybral sa k opátovi sv. Sabinovi do Lyonu, aby sa naučil pustovníckemu životu. Našiel ho v Jurských horách. Tam sa aj on usadil, rozjímal o živote Pána Ježiša, spieval žalmy a čítal duchovné knihy. Mal brata Lupicína, ktorý, keď ovdovel, prišiel za ním a zostal s ním v pustovni. Roman bol tichej povahy, Lupicín naopak, prísnej, nevľúdnej. Napriek tomu vychádzali dobre. Avšak postupne sa predsa medzi nich votrel nepokoj a oni sa rozhodli opustiť pustovňu. Cestou prenocovali u istej chudobnej vdovy, ktorá si vypočula ich príbeh a pokarhala ich, aby sa viacej snažili a nevzdávali sa. Zahanbení bratia sa vrátili a začali znova. Zvesť o ich živote sa začala šíriť a chodili k nim početné návštevy, z ktorých sa mnohí aj rozhodli zostať a viesť podobný život. Postavili veľký kláštor, Roman sa v ňom stal opátom. Neúrodná zem okolo kláštora donútila Romana založiť ďalší kláštor na druhej strane Jurského pohoria. Ten potom spravoval Lupicín. V roku 444 bol Roman vysvätený za kňaza sv. Hilárom, biskupom v Arles. Neskôr obidvaja bratia založili aj ženský kláštor. 28. februára asi roku 463 Roman zomrel. Ešte predtým odovzdal všetko svojmu bratovi Lupicínovi. Pri jeho hrobe sa udialo mnoho zázrakov. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie