Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Svätý Peter Damiani, biskup, učiteľ Cirkvi /21. 2. 2019/ * 20. február 1007 (?) Ravenna, Taliansko † 22. alebo 23. február 1072 Faenza, Taliansko Význam mena: skala (gr.) Atribút: biskupský pastorál (berla)

Svätý Peter Damiani, biskup, učiteľ Cirkvi Sv. Peter Damiani sa narodil v roku 1007 v Ravenne v severnom Taliansku v chudobnej rodine. Jeho príchod na svet nebol vítaný. Matka mala totiž už viacero detí a Petrov starší brat jej to vyčítal. Sťažoval sa, že ostatní budú mať malé dedičstvo. Matka na malého Petra úplne zanevrela. Nestarala sa o neho, nedávala mu od malička jesť, napokon ho odložila. Peter by bol zahynul od zimy a hladu, keby sa ho nebola ujala chudobná susedka, ktorá ho neskôr doniesla domov a matke dohovorila, že sa o neho nestará. Otec a matka skoro zomreli a Petra sa ujala staršia sestra Rosalinda. Potom si ho vzal k sebe starší brat, no ani tam sa Peter nemal dobre. Brat mu často robil výčitky, Peter sa nikdy nenajedol dosýta, o vzdelaní mohol len snívať. Najradšej pásol svine, tam mal aspoň pokoj. Po čase prišiel domov na návštevu starší brat Damiano, ktorý sa medzičasom stal kňazom. Keď videl, ako Peter biedne vyzerá, zobral si ho k sebe a otcovsky sa o neho staral. Poslal ho do školy do Ravenny, Faenzy a Parmy. Hovorí sa, že s vďačnosti k nemu sa Peter potom nazýval Damiani. Po ukončení štúdií sa stal učiteľom slobodných umení. Získal slávu a bohatstvo, ale to ho neuspokojilo. Stále žil nábožným životom, zapieral sa, postil, zriekal sa spánku, pod šatami nosil pás z konskej srsti. Zaoberal sa myšlienkou vstúpiť do kláštora. Okolo roku 1035 to aj urobil. Vstúpil do pustovníckeho kláštora Fone Avellana pri Gubbiu (severne od Perugie). Viedol sa tam veľmi prísny život – podľa reguly sv. Romualda. On však miloval chudobu, nosieval veľmi jednoduchý odev, bol na slovo poslušný. Zaoberal sa modlitbou a čítaním Sv. Písma. Keďže bol vzdelaný vyučoval svojich spolubratov aj v okolitých kláštoroch. Po dvoch rokoch si ho zvolili za opáta. Stále zostal jednoduchým mníchom, bol prísny k sebe, ale aj k druhým. Napísal niekoľko komentárov k rehoľným pravidlám a snažil sa, aby mnísi viedli zodpovedný a svätý život. Mnohí to aj robili podľa jeho príkladu. Tak sa stal reformátorom kláštorného života. Mimo kláštora bojoval najmä proti svätokupectvu a iným neporiadkom, ktoré vtedy vládli. Nešetril nikoho. Či to bol kňaz, biskup, kniežatá, ba dokonca písal aj pápežovi. Napísal spisy, v ktorých vykresľuje neduhy a chyby kňazstva, vieroučné a mravoučné spisy, životopisy, kázne a modlitby, epigramy i básne. Pápež Štefan X. ho roku 1058 vymenoval za biskupa a kardinála v Ostii. Peter sa nepotešil, rád by bol zostal jednoduchým mníchom. No podriadil sa vôli pápeža. V Ostii účinkoval 15 rokov. Pápež ho potom povolal na iné dielo. Mal ísť do Milána, kde bol v tom čase veľký neporiadok. Vládla tam simónia (svätokupectvo) – cirkevné úrady sa kupovali za peniaze. Pápež chcel, aby mu Peter pomohol odstrániť tento neduh. Napriek prvotnej vzbure proti nemu sa to Petrovi nakoniec podarilo. Dosiahol u milánskych previnilcov, že sľúbili, že sa toho budú naďalej chrániť. Peter viackrát prosil pápeža, aby ho zbavil úradu. Naveľa mu pápež dal povolenie a Peter sa s veľkou radosťou vrátil do svojho avellanského kláštora, kde žil vo veľkej prísnosti a jednoduchosti. No zanedlho mu pápež znova dal úlohu, aby usporiadal veci v montecassinskom a clunyjskom kláštore. Navštívil aj nemeckého cisára Henricha IV., ktorý odohnal svoju manželku Bertu. Nakoniec zašiel do Ravenny, aby zmieril tamojšieho arcibiskupa s pápežom Alexandrom II. Keď sa po splnení týchto úloh vracal späť do Ríma, zomrel vo Faenze v kláštore benediktínov v noci z 22. februára 1072. Je jedným z najznámejších spisovateľov 11. storočia a jeden z najväčších reformátorov Cirkvi. Pre jeho učenosť, prísne mravy a apoštolskú horlivosť ho nazvali „druhým Hieronymom“. Za učiteľa Cirkvi bol vyhlásený 1. októbra 1828. Zdroj:www.životopisysvatych.sk