Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Bl. Noël (Natalis) Pinot, kňaz a mučeník /21. 2. 2019/ * 19. december 1747 Angers, Francúzsko † 21. február 1794 tamtiež Význam mena: narodený na Vianoce (lat.)

Bl. Noël (Natalis) Pinot, kňaz a mučeník Blahoslavený Noël sa narodil v Angers vo Francúzsku v roku 1747. V roku 1771 bol vysvätený za kňaza. V roku 1778 sa stal správcom farnosti v Le Louroux-Béconnais neďaleko Angers. Bol veľmi nábožný a horlivo sa venoval kňazskej službe. Mnoho ľudí vďaka jeho pôsobeniu zmenilo svoj život k lepšiemu. Počas francúzskej revolúcie odmietol prisahať poplatnosť režimu. Dostal zákaz vykonávať kňazskú službu na dva roky. Napriek tomu tajne pokračoval v správe svojej farnosti, pričom si dával pozor, aby ho nechytili. Predsa ho raz chytili, keď sa chystal na slávenie liturgie. Zatkli ho, ťahali ulicami a robili si z neho posmešky. Vo väzení zostal dvanásť dní. Keďže stále odmietal prisahať vernosť vláde, odsúdili ho na smrť. Svätý kňaz išiel pod gilotínu stále oblečený v ornáte. Počas cesty si hovoril slová, ktorými sa vtedy začínala sv. omša: „Pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou a plesaním a citarou ťa, Bože, môj Bože, zvelebím.“ Popravili ho 21. februára v roku 1794, blahorečený bol v roku 1926. Zdroj:www.životopisysvatych.sk