Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Svätí Félix, Fortunátus a Achilleus, mučeníci /23. 4. 2019/ † okolo 212 Valencia, Španielsko

Svätí Félix, Fortunátus a Achilleus, mučeníci Začiatkom 3. storočia poslal biskup Irenej z Lyonu kňaza Félixa a dvoch diakonov Fortunáta a Achillea do Valencie (Španielsko). Tam sa usadili, aby mohli hlásať evanjelium miestnym obyvateľom. Všetkých troch umučili okolo roku 212. Bolo to za vlády Caracalla. Legenda dopĺňa ďalšie skutočnosti, ktoré však nie sú celkom zaručené: Veľa ľudí sa obrátilo vďaka účinkovaniu týchto troch mužov. Keď to videli pohania, postarali sa o to, aby všetci traja boli zatknutí. Z väzenia ich však vyslobodili anjeli, na príkaz ktorých potom zvalili modly vo svätyni, kladivami zničili vyobrazenia Merkúra a Saturna a drahocennú jantárovú sochu Jupitera. Kvôli tomu ich znova okamžite zajali. Zlomili im nohy, mučili ich na kolesách a dňom i nocou boli vystavení štipľavému a dusiacemu dymu. Po tomto krutom mučení ich sťali. Ich úcta je rozšírená najmä v Španielsku, vo Valencii, kde sú uložené aj ich pozostatky. Zdroj:www.životopisysvatych.sk