Blogy

« Späť

Nezakop svoj Talent !

Každý správny kresťan - katolík sa snaží, ako len môže, čo najviac sa zapáčiť Bohu zachovávaním Jeho prikázaní, plnením Jeho vôle, konaním dobrých skutkov. Je tu však ešte jeden faktor, ktorý možno niekto podceňuje, ale napriek tomu má pre nášho Pána tiež svoju dôležitosť: NAŠE TALENTY!

Samozrejme : najdôležitejšia je láska. Pripomína nám to aj Sv. Pavol v Hymnuse na lásku (1 Kor 13, 1  ). Spomeňme si teraz aj na Podobenstvo o neužitočnom sluhovi     ( Mt 25,14) Píše sa v ňom o ustráchanom sluhovi, ktorý zakopal svoj talent do zeme. Píše sa aj o sluhoch, ktorí mali obchodného ducha, a talenty, ktoré dostali od pána, rozmnožili obchodovaním. Pán z nich mal radosť, pochválil ich, a " pozval do svojej radosti " . Neužitočného sluhu dal vyhodiť von, po tom , ako mu jemu zverený talent zobrali a dali  sluhovi s desiatimi talentami. AJ MY MÁME TALENTY!  U nás - kresťanov sú to hlavne VIERA, NÁDEJ  A  LÁSKA. Sme Božími deťmi, ale zároveň aj slúžime nášmu Pánovi. Zároveň túžime prísť do Neba, a teda nebyť vyhodení, ako neužitočný sluha. Niekto môže povedať: " Ja nemám skoro žiadne talenty, okrem viery, nádeje a lásky." Tu môže napadnúť otázka: " Je to naozaj tak? " Zároveň si môžeme spomenúť na slová Sv. Písma o daroch a charizmách jednotlivých členov Cirkvi, ktoré sa majú používať pre dobro celej Cirkvi na slávu Božiu. 
   Veru: Každý z nás má nejaké dary, či si to už prizná, alebo nie. Jeden vie dobre matematiku, ďaľší vie pekne kresliť a maľovať, ďaľší vie pekne spievať, iný vie dobre variť ...  Ak si aj myslím, že nemám žiaden talent - treba ho hľadať! Treba skúšať viac možností a schpností ! V tom , čo robím rád na slávu Božiu, sa môžem 
postupne zlepšovať ! Každý deň, ktorý ráno obetujem na slávu Božiu a na spásu ľudí, môžem využiť na svoj rast vo viere , nádeji a láske. A nielen v týchto ! Každá , hociaká lepšia, alebo a stále zlepšovaná schopnosť, zručnosť, vloha sa dá použiť v širšom ponímaní, ako Talent ! Treba na sebe stále pracovať, zlepšovať sa v dobrom, s pomocou Pána.
Pomocné talenty, ako napríklad schopnosť pekne spievať, či hrať na hudobnom nástroji, možno cvičiť, rozvíjať. A toto použiť na apoštolát, alebo na predevanjelizáciu svojho okolia. Tak isto napríklad výtvarné umelecké schopnosti možno využiť na slávu Božiu a na spásu ľudí. S láskou k Bohu a ku blížnym. Mám také skúsenosti, že apoštolát cez umenie má svoju silu ! Aj napríklad písanie básní, v čom sa dá tiež zlepšovať štúdiom a cvičením sa. V podstate, každá schopnosť, ktorá sa dá využiť s láskou k Bohu a ku blížnym pre všeobecné dobro, sa dá brať v Biblickom zmysle ako talent ! A tieto talenty použiť pri šírení daru viery, nádeje a lásky !!!
    Prajem vám veľa šťastia pri hľadaní vašich talentov, pri ich rozvíjaní, a používaní na slávu Božiu a na spásu ľudí.

   
    Ak ste v posvätcujúcej milosti, a máte sviatostného Ježiša v Srdci spolu s láskou k Nemu a ku blížnym, vaše snaženia majú večnú hodnotu !!!

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
takéto prednášky na tému talenty sa dobre počúvajú, ale často mám pocit, že je to téma akurát tak pre študentov, dôchodcov, nezamestnaných a slobodné povolania. Tí na to totiž majú aj dosť času.
Odoslané 9.11.2011 8:57.
Ďakujem Ti za vyjadrenie Tvojho názoru. Naozaj nie je ľahké v dnešnom uponáhľanom čase nájsť si čas ešte na nejaké hlbšie štúdium pre rozvíjanie nejakej schopnosti. Ale nie sme na to sami ! Mnohí z nás majú iste skúsenosti, že keď vložili svoj problém do Pánových rúk, tak sa veci pohli! Myslím, že je taký žalm : " Zlož svoju starosť na Pána, a On sa už postará !" Mne sa to už viac krát stalo, takže je to pravda! A čo sa týka štúdia, spomeň si na lekárov! Tí robia každých päť rokov atestácie, na ktoré sa musia pripravovať štúdiom. Peťo, samozrejme nežiadam, aby sme robili všetci nejaké atestácie. Minimálne však musíme ( ak nechceme, aby naša viera slabla ) študovať a rozjímať zo Svätého Písma.
A tiež môžeme pracovať na rozvíjaní svojich schopností pre tú prácu, ktorú robíme ako povolanie. Ak vykonávame dobre svoje povolanie ( robotník, poľnohospodár, učiteľ, lekár, manažér, predavačka ... ) a robíme ho s láskou k Bohu a blížnym, a obetujeme ho Bohu - môžeme takto tiež svedčiť o našej viere, nádeji a láske K Bohu a ku blížnym. Môžeme rozvíjať svoje pracovné schopnosti na slávu Božiu, aj ako apoštolát, v tej práci, ktorú máme ako živobytie. Veď aj otec biskup Korec za socializmu pracoval ako robotník. A aj tak robil česť nášmu Pánovi !
Odoslané 9.11.2011 16:04 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Aj ja, uvedomiac si to množstvo "slova" začnem byť nervózna a strácam chuť hľadať, čo by ma trefne oslovilo, ale hádam, aspoň tú nedeľu by mal človek venovať Bohu a zaoberať sa aj štúdiom duchovna. Kedysi som chodila do kostola kvôli kázňam, ale teraz mi chýba učiteľská náuka cirkvi Cirkvi. Snažím sa podľa možností vychytiť vysvetľovanie evanjelia v nedeľu dopoludnia na rádiu Lumen,ale aj tak mi to nestačí, potrebovala by som to aj zopakovať alebo napísať, poznačiť.
Odoslané 28.12.2011 22:30 ako reakcia na Miroslav Priecel.

Značky blogov