Blogy

« Späť

Spoločenstvo a laický apoštol - nový ebook zdarma

Spoločenstvo a laický apoštol - nový ebook zdarma

    Kresťan je Dobrým Pánom Bohom pozývaný do každodenných zápasov, ktoré môžu byť niekedy veľmi zraňujúce a vysiľujúce. Ako každý iný potrebuje načerpať sily. Veriaci čerpá silu hlavne zo sviatostí, kedy prichádzajú do jeho srdca živé milosti od Boha. Keďže vieme, že aj Cirkev je tajomné telo Kristovo, vieme aj, že veriaci môže čerpať duchovnú posilu aj v spoločenstve veriacich, s ktorými sa môže zdieľať, a ktorí ho môžu povzbudzovať a podporovať. Ježiš povedal: ,,Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." ( Mt 18,20 ) 
    Každý kresťan je povolaný, aby svedčil o Živom Kristovi v jeho živote. Každý kresťan má vydávať hodnoverné svedectvo
o nesmiernej Božej láske, keď vieme:,,Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." ( Jn 3,16 ) Sú to pre nás každodenné výzvy v zápase za slávu Božieho mena a spásy ľudí, našich blížnych. Ku tomu, aby sme mali viac svetla pre naše kroky, potrebujeme Božie Slovo, a počúvanie učenia Ježiša cez Cirkev. Cirkev sa stáva prvoradé spoločenstvo, v ktorom môžeme ,,zažiť" Krista. V rámci Cirkvi je mnoho menších spoločenstiev, ktorými prúdi do srdca veriaceho mnoho Božích milostí. Život v spoločenstve Cirkvi je preto mimoriadne dôležitý pre spásu veriacich. To isté platí pre každého laického apoštola, ktorý sa snaží svedčiť o Kristovi. 
   Každému padne dobre, keď dostane dobrú radu, alebo spozná iný pohľad na veci, ktoré sa ho týkajú. Potrebuje spoločenstvo, v ktorom mu vedia poradiť a pomôcť nájsť správne riešenie problému. A nie len to. Každému dobre padne, keď môže pookriať v spočenstve rovnako zmýšľajúcich a cítiacich ľudí. Mimoriadna dôležitosť spoločenstva je zjavná. Pre laických apoštolov je to tiež veľmi dôležité.
Viac si môžete o potrebnosti spoločenstva pre laického apoštola prečítať v ebooku zadarmo (NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VDANIE ! ), ktorý si môžete stiahnuť na:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Spolo%C4%8Denstvo+a+laick%C3%BD%20apo%C5%A1tol+-NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/eacc5279-1db4-4ef7-8145-fce1076e8cb7

( Starý neplatný odkaz:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Spolo%C4%8Denstvo+a+laick%C3%BD%20apo%C5%A1tol/eacc5279-1db4-4ef7-8145-fce1076e8cb7
 )
 

Značky blogov