Blogy

« Späť

Mocná pomoc Kristovej krvi v duchovnom boji

Mocná pomoc Kristovej krvi v duchovnom boji

Sme len slabí krehkí ľudia, ktorí potrebujú Ježišovu pomoc. Prichádza ku nám aj cez Kristovu krv, ktorej pomoc sa môžeme s dôverou dovolávať u Ježiša v našich duchovných zápasoch.

    Azda každý človek pozná každodenný zápas vo svojom živote. Často pocíti svoju slabosť, a je rád, keď mu je poskytnutá pomoc. Zvlášť kresťan...
    Ježiš zomrel za nás v hrozných mukách, ale zomrel z lásky k Bohu a ku nám. Tak aj rád pomôže, ak ho prosíme s vierou a dôverou. Pre nás obetoval svoju krv, aby nám pomohol prísť do Neba ako milované Božie deti. Ježiš hovorí: ,,Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,5) Tiež sa vo Svätom Písme píše: ,,Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu." ( 1 Jn 1,7) Teda aj v Ježišovej krvi máme silnú nádej, že s jej pomocou porazíme útoky zlého. Ku tomu nám pomáhajú hojné milosti, ktoré nám Dobrý Pán Boh dáva cez svoju Cirkev. Na prvom mieste je to Božie slovo cez Sväté Písmo. Je ešte mnoho iných kníh, ktoré nám pomáhajú naučiť sa lepšie vnímať a pociťovať Božiu milosť. Takou je i knižka ,,Modlitby ku Kristovej krvi". Obsahuje mnoho modlitieb, ktoré sú veľmi účinné v každodenných zápasoch a duchovnom boji na Božiu slávu a na spásu ľudí. Obsahujú modltby ako sú napríklad:
-modltby k predrahej krvi, - obetovania predrahej krvi, - za Cirkev, - za pápeža, - za biskupov a kňazov, - modltba za pokoj, - modlitba za vlasť, - modlitba rodiny,  - modlitba za deti a za mladých, - modlitba za zblúdené dieťa, - modlitba za rodičov, - modliba za spásu pri smrti, - modlitba v skúškach, -modlitba pri voľbe stavu, - modlitba za chorého človeka, - modlitby k svätým ranám a tam aj mnoho ďalších, pomocou ktorých môžeme získať silnú pomoc každý deň. 
Knižku je možné kúpiť aj cez internetový portál www.zachej.sk .
Konkrétny link je na:  https://www.zachej.sk/produkt/24852/modlitby-ku-kristovej-krvi/

   Ja sa z nej už modlím skoro každý deň, a už pociťujem jej blahodárne ovocie!
Modlitby veľmi odporúčam!    
 

Značky blogov