Blogy

« Späť

APOŠTOLÁT pomocou talentov

APOŠTOLÁT pomocou talentov

Väčšina z nás - veriacich kresťanov - pozná podobenstvo o rozmnožení pánových talentov jeho sluhami, keď jeden z nich doniesol namiesto jedného talentu hneď desať nových. A každý by iste rád počul z Ježišových úst pri Poslednom Súde slová: " Verný a užitočný sluha, vojdi do radosti svojho Pána." Niekto si azda povie:" Ale veď ja nemám nijaké talenty.." A bude si hladkať hruď, že aký je on skromný...Ale účtovanie sa blíži ! Čo s tým?...

Ak si niekto myslí, že nemá nijaké talenty, tak sa veľmi mýli! Niekto má talent na spev, niekto na maľovanie, niekto na varenie, a iný na organizovanie... Možno povedať, že každý má nejaké talenty! Ak ste ich ešte neobjavili - je na čase ich hľadať! Ak ste ich hľadali a nenašli, to nie je dôvod na porazenecké nálady! Nie sme na všetko sami! Poprosme Ježiša, aby nám pomohol. Môžeme sa s dôverou obrátiť na neho

s prosbou o pomoc pri hľadaní našich talentov, ktoré máme! Skúšajme a hľadajme ! A prosme ! Spomeňme si na Ježišove slová: 

" Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. " ( Mt 7, 7- 11 ),
Ježišove slová nás  povzbudzujú,  aby sme svoje talenty hľadali spolu s ním. Aby sme vytrvalo hľadali, pokým nejaký svoj talent nenájdeme. Ak nájdeme hoci talent služby ( lebo aj to je talent ), ponúknime svoju službu nášmu kňazovi vo farnosti pri organizovaní farskej akcie. Môže nám pomáhať aj to, že nás baví nejaké umenie, alebo práca. Aj to sa môže prejaviť ako talent. Niekto má talenty na spievanie, niekto vie pekne kresliť. A iný vie dobre variť. Ako každý talent, aj náš treba rozvíjať a pestovať, aby sme získali dobrú úroveň. Aj umelci majú talent, ale ho rozvíjajú a cvičia. Tak aj hociaký dobrý talent môžeme rozvíjať a cvičiť. A nie len to! Ak niekto má talent na písanie básní, môže získať schopnosť vnímať rytmus a melódiu reči. To mu môže pomôcť ( ak na sebe usilovne pracuje ) získať schopnosť hrať na hudobnom nástroji. Potom môže pokračovať ďalej, a môže sa rozvíjať v písaní textov duchovných piesní. Ak to robí s láskou a z lásky k Ježišovi - potom to má večnú hodnotu! Tak sa vlastne pomocou jedného talentu, jeho využívaním a prácou s ním, rozmnožujú naše ďalšie talenty.  Ak niekto rád organizuje farské akcie a darí sa mu - je to určite talent, ktorý je možné rozvíjať. 
   Najdôležitejšie sú talenty viery, nádeje a lásky. Tieto sa rozmnožujú hlavne šírením, ohlasovaním, apoštolátom, predevanjelizáciou, evanjelizáciou. Kňazi a biskupi aj pastoráciou. Týmto talentom ( viery , nádeje a lásky ) majú byť podriadené ostatné talenty. Napríklad pomocou talentu spevu môže spevák osloviť neveriacich a pomôcť im otvoriť si svoje srdce pre Božiu milosť. Tak isto, ak niekto vie dobre uvariť obed, môže na farskej akcii pohostiť mnohých, aj neveriacich, ktorým to môže pomôcť stretnúť Božiu milosť cez jeho pohostenie. Ak niekto vie dobre robiť s počítačom, a baví ho internet - môže pracovať s farskou webstránkou. Ak len rád píše básne - môže prispievať do farského časopisu, alebo na farský web. Keď niekto rád fotí - môže byť farským fotografom, a svoje fotky z farských akcií môže umiestňovať vo farskom časopise, alebo na farský web.Nehovorím, že pôjde všetko hneď a hladko. Ale nikdy sa nevzdávajte,a keď sú problémy - utiekajte sa k Ježišovi s modlitbou! Tá má veľkú silu. Ježiš vám pomôže. A tak vaše talenty, ktoré ste možno ani za talenty nepovažovali, môžu pomôcť rozmnožiť vaše talenty viery , nádeje a lásky - odovzdať ich ďalej. Pri Poslednom Súde vám potom Ježiš povie: "... Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: Vojdi do radosti svojho Pána ! "
 ( Mt 25, 21 )


 

Značky blogov