Blogy

« Späť

Čítame YouCat - 1. časť - 1. kapitola

Čítame YouCat - 1. časť - 1. kapitola

Bratia a sestry! Pokračujem v čítaní YouCat-u - Katechizmu pre mladých. Pridajte sa dnes aj vy, a spoznávajte učenie Katolíckej cirkvi, ako je nám v YouCat-e predkladané.

  V tejto kapitole sa pisateľ zaoberá základnými otázkami, ktoré si kladie azda každý človek, ktorý nehľadí na svoj život povrchne, ale chce mať hlbšie poznanie pravdy. Práve Katolícka cirkev pomáha na tejto ceste životom a ponúka pomocnú ruku aj skrze YouCat. V prvej kapitole prvej časti si cirkev spolu s človekom kladie niekoľko zásadných otázok a hľadá odpovede na ne. 
1. časť 1. kapitola : My ľudia sme otvorení pre Boha
Otázky a odpovede z YouCat-u:
1. Prečo hľadáme Boha?
Sv. Augustín hovorí: „Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe."
Človek je až vtedy sám sebou, keď nájde Boha.
„Kto hľadá pravdu, vedome či nevedome hľadá Boha." (sv. Edita Steinová).

2. Môžeme poznať existenciu Boha rozumom?
Každý človek je otvorený pre pravdu, dobro a krásu. Vo svojom vnútri počuje
hlas svojho svedomia, ktoré ho nabáda na dobré a vystríha ho pred zlým.

3. Prečo teda ľudia popierajú Boha, keď ho môžu poznať rozumom?
Spoznať neviditeľného Boha je veľkou úlohou ľudského ducha. Mnohí sa jej zľaknú.

4. Možno vôbec Boha vtesnať do pojmov? Možno o ňom hovoriť zmysluplne?
Hoci sme my ľudia obmedzenia nekonečnú Božiu veľkosť nikdy nevtesnáme do pojmov, môžeme aj tak náležité hovoriť o Bohu.

V texte YouCat-u je písané viac. Je to azda výzva, aby ste si kúpili YouCat, alebo stiahli zadarmo z internetu na: 
http://katechizmus.szm.com/katol-youcat2.htm
Len smelo do toho!... 
 

 

Značky blogov