Blogy

« Späť

Čítame YouCat - Uvedenie

Čítame YouCat - Uvedenie

Drahí bratia a sestry! Dnes začínam znova čítať YouCat - katechizmus pre mladých. Aby som lepšie poznal svoju vieru a vedel ju lepšie žiť. Mám v úmysle dávať o tom správy na mojom blogu v nádeji, že aj vás oslovia moje myšlienky z YouCat, ktoré tu chcem zdieľať. Ak chcete, môžete ma sprevádzať. Nech sa páči...

   Väčšinou bývajú začiatky ťažké, váhavé. Možno je to opatrnosť a rešpekt pred úlohami, ktoré človeka čakajú. No dúfam, že s Božou pomocou to zvládneme.
   Na internete som si zadarmo stiahol celý YouCat na stránke: http://katechizmus.szm.com/katol-youcat2.htm
V
 úvode sa čitateľom YouCat-u prihovoril Svätý Otec Benedikt XVI. Oslovuje hlavne mladých čitateľov, ktorí chcú lepšie poznať Ježiša a nájsť v ňom svojho Spasiteľa. Benedikt XVI. poukázal na zásadné otázky, ktoré si kladie azda každý z nás. Bez ohľadu na vek, či postavenie. Poukázal na to, že mladý človek chce nájsť zmysel života. A na mnohé ťažké otázky odpovedá práve viera v Živého Boha. Ježiš Kristus je Živé Božie Slovo,ktoré Boh poslal k ľuďom, aby im oznámil Radostnú zvesť: Človek je Bohom milovaný, vykúpený a očakávaný v blaženej večnosti. Mnohí o tom nevedia, alebo si to neuvedomujú. Nepoznajú dobre vieru. Ako píše Benedikt XVI.: ,,Po Druhom vatikánskom koncile (1962 - 1965) a v zmenenej kultúrnej s i tuácii mnohí ľudia ani poriadne nevedeli, čomu teraz kresťania vlastne veria, čo Cirkev učí, či vôbec ešte môže niečo učiť a ako sa to dá všetko začleniť do kultúry, ktorá sa od základu zmenila. Nieje kresťanstvo samo osebe prekonané? Môže byť rozumný človek dnes ešte veriaci? Aj takéto otázky si kládli kresťania.  Pápež Ján Pavol I I . urobil vtedy odvážne rozhodnutie. Uložil biskupom celého sveta úlohu, aby spoločne napísali knihu, v ktorej ponúknu odpovede na tieto otázky. Mne vtedy zveril úlohu koordinovať prácu jednotlivých biskupov a postarať sa o to, aby z jednotlivých príspevkov vznikla kniha - skutočná kniha, nielen akýsi zborník najrôznejších samostatných textov."
Benedikt XVI. nás povzbudzuje aj slovami: ,,Študujte katechizmus! Zo srdca si to želám. Katechizmus vám nebude vždy hrať do nôty. Nič vám nebude uľahčovať. Bude totiž od vás vyžadovať nový život. Bude vám predkladať posolstvo evanjelia ako „vzácnu perlu"(pórov. Mt 13, 4 5 ) , za ktorú človek musí dať úplne všetko. Preto vás prosím: Študujte katechizmus vášnivo a vytrvalo! Obetujte na to celý život! Študujte ho v tichu svojej izby, čítajte ho vo dvojici, na stretnutí s priateľmi, vytvárajte študijné krúžky a siete, podeľte sa o svoj názor na internete. Využívajte všetky spôsoby na dialóg o viere!" 
Pre bližšie spoznanie textu príhovoru odporúčam, aby ste si YouCat z internetu stiahli aj vy sami, študovali a podľa možnosti aj diskutovali pod mojimi blogovými príspevkami. Ak nebudete diskutovať, tak aspoň pozorne čítajte YouCat, lebo v ňom nájdete veľa povzbudzujúcich myšlienok pre váš každodenný život. 
   Poďme na to!...

Značky blogov