Blogy

« Späť

Jednoduchý pôst proti koronavírusu...

Jednoduchý pôst proti koronavírusu...

Je pôstna doba. Koronavírus je veľkou výzvou aj pre kresťanov. Ježiš a Cirkev nám dávajú účinné prostriedky ku zápasu. Môžu byť aj jednoduché, ale účinné...

    Našou každodennou súčasťou je sledovanie akuálnych správ o vývine šírenia koronavírusu. Nikoho to nenecháva ľahostajným, lebo sa to môže týkať každého z nás. Každý v menšej či väčšej miere pociťuje dopady pandémie. Ľudia na celom svete sa teraz zaoberajú hlavne tým, čo robiť, aby sme to zvládli, aby bolo čo najmenej nakazených a čo najviac vyliečených. Sami to nezvládneme...
    Poznáme Ježišove slová:,,Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." (Jn 15,5) ,,Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!"  ( Lk 11,9 ) ,,...Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu."( Mk 1,15 )  Svojim učeníkom a ich nástupcom Ježiš povedal ,,Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal." (Lk 10,16) Apoštolovi svätému Petrovi povedal Ježiš:,,Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."      ( Mt 16,19) Práve prebieha pôstne obdobie ako príprava na Veľkonočné slávenie. Je výrazom kajúcneho zmýšľania kresťana, ktorý uznáva svoju hriešnosť. A vyznáva, že potrebuje Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa. No pôst môže byť nie len vyjadrením kajúcnosti kresťana. Väčšina z nás už iste počula o sile pôstu v duchovnom boji. Ježiš hovorí pri istej príležitosti duchovného boja, že: ,, ...Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom. ( Mt 17,21 ) Pod pojmom ,,pôst" si môžeme predstaviť hociaké sebazaprenie podľa zdravotného stavu. 
      Každodenný život prináša rôzne výzvy pre človeka. Pandémia koronavírusu nás všetkých postavila do ,,pozoru". Týka sa to aj kresťanov. Koronavírus je nepriateľom ľudstva. Ohrozuje všetkých. Aj kresťanov. No nie sme sami. Dobrý Boh nám dal prostriedky a možnosti. Azda nie všetci môžeme nahradiť vedcov a odborníkov, ktorí sú v prvej línii tohto boja s koronavírusom. Ale my - kresťania - poznáme účinné prostriedky proti nepriateľovi ľudí. Modlitbu a pôst. Aj pre vyprosovanie Božej pomoci pre vedcov, odborníkov, zdravotníkov a pre všetkých, na ktorých nákaza najviac útočí. Ježiš hovorí: ,,...
Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. ( Mt 10,6 ) Pri boji s koronavírusom môže kresťan použiť aj jednoduchý prostriedok: ,,Jednoduchý pôst - jednoduché sebazaprenie" - pri nakupovaní sladkostí sa môžeme postiť aj tak, že namiesto sladkostí si kúpime rohlíky. a namiesto sladkej malinovky si kúpime minerálnu vodu. Tiež doma, keď sme pri obede, môžeme si vybrať z taniera práve to, na čo máme najmenej chuť. Ak máme chuť na rezeň - tak si dáme zemiaky, ktoré máme na tanieri. Je to pôst, ale stačí, keď o ňom vie náš Nebeský Otec. Odporúčam hlavne pre tých, ktorí sú chorí, alebo nemôžu dodržovať prísny pôst kvôli pracovnej výkonnosti pri plnení povinností...
Tiež odporúčam vyjadrenie našich otcov biskupov na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200311040
 
 A tak aj my - laici - môžme prispieť ku víťazstvu nad koronavírusom !!!...

Značky blogov