Blogy

« Späť

Modliť sa slovami Písma...

Modliť sa slovami Písma...

V živote kresťana má modlitba nezastupiteľnú úlohu. Je vyjadrení viery, nádeje a lásky k Bohu a ku blížnym. Sú rôzne spôsoby modlitby. Jedným z nich je aj modlitba slovami Písma.

   Sviatosti, Sväté Písmo a bohoslužby sú centrom náboženského života, ktorý má byť celý presiaknutý vierou , nádejou a láskou. Ku tomu neodmysliteľne patrí aj pravidelná modlitba.
   Je mnoho spôsobov modlitby. Spomeňme si na naučenú, ktorú nás naučil sám Ježiš. Tak isto máme mnoho modlitieb, ktoré nám predkladá Cirkev v modlitebnej knižke. Poznáme spontánnu a strelnú modlitbu. Ale je ešte jeden spôsob...
   Modliba slovami Písma, kedy do svojej spontánnej  modlitby vkladáme slová Svätého Písma. To môžeme urobiť , napríklad, po čítaní Svätého Písma. Prečítame si Sväté Písmo, porozjímame nad ním, a pomodlíme sa s použitím myšlienky z čítaného textu Svätého Písma. Najprv dobrého Pána Boha zvelebujeme, chválime a ďakujeme za všetko dobré, čo nám Dobrý Pán Boh dal. Potom môžeme  poprosiť slovami svätého Písma o milosť pomoci pri uskutočňovaní Božieho Slova, a hneď môžeme poďakovať s vierou za vyslyšanie našej prosby.
   A tak sa môžeme modliť aj slovami Svätého Písma...

Značky blogov