Blogy

« Späť

Oheň v srdci...

Oheň v srdci...

...prečítaj a zdieľaj... Pri našom každodennom putovaní vplývajú na nás rozličné informácie. Ich hodnovernosť nie je zanedbateľná. Často je starostlivo zvažovaná. Tak isto aj naše svedectvo o Ježišovi...

    Naše putovanie každodenným zhonom je plné podnetov, informácií. Hovoria ku nám mnohí ľudia. Blízki aj neznámi. Niektorým veríme, niektorým nie. Často zvažujeme dôveryhodnosť osoby. Hľadáme akúsi pečať dôveryhodnosti, ktorá nás má ubezpečiť, že tej informácii alebo tej osobe možno veriť. Tak isto pozerajú aj na nás. Je to dôležité tiež pri apoštoláte, predevanjelizácii a evanjelizácii. Ako možno uveriť našim slovám?...
    Ježiš hovorí svojim učeníkom: ,,Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda...." ( Lk 10,16) O Duchu Svätom povedal aj: ,,Ale Tešiteľ, Duch Svätý, Ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomeniíe vám všetko, čo som vám povedal." ( Jn 14,26) ,,Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!" ( Lk 12,49) Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali." ( Mt 5,13) ,,Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji." ( Mk 9,50) Cirkev učí, ako je písané vo Svätom Písme: ,,...ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť..." ( Gal 5, 22-23) Ježiš nás posiela, ako posielal svojich učeníkov: ,,...Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 10,15) Aj keď mnohí z nás nemajú priamo teologické vzdelanie, predsa môže byť naše hlásanie evanjelia účinné a hodnoverné! Pomocou nášho ovocia, ovocia našich skutkov lásky...
    Ak je niekde oheň, tak nás o ňom môže informovať napríklad dym. Obyčajne rýchlo pocítime teplo, alebo horúčavu, keď sme blízko ohňa. To isté možno povedať aj o ohni Ducha Svätého! Keď máme v srdci Ducha Svätého a jeho oheň, tak by to pri nás naši blízki mali pocítiť! Mali by cítiť, že Živý Boh, ktorého nosíme v srdci, ich miluje! 
    Tak je naše svedectvo o milujúcom Bohu pravdivé a hodnoverné!!!...
    Aj náš apoštolát, naša predevanjelizácia a evanjelizácia!...
   

"Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu  

Značky blogov