Blogy

« Späť

Poézia a APOŠTOLÁT

Dobrý Boh je často štedrý na mnohé dary. Medzi ne patria aj dary talentov, umeleckých schopností. Každý z nás má nejaký talent. Jeden vie krásne spievať, iný vie dobre riešiť matematické úlohy. A zase iný sa občas venuje písaniu básní. Ak sa mu bude dariť, môže svoje schopnosti využiť na Božiu slávu a na spásu ľudí. Ako sa to dá ?

  Talenty máme na to, aby sme ich využívali na spoločné aj vlastné dobro, a tak oslavovali Božie meno. Medzi talenty a dary, aj keď sme ich dostali neskôr, patrí aj talent viery nádeje a lásky. Dobrý Boh čaká, že ich rozmnožíme na slávu jeho mena a na spásu ľudí. Ku tomu nám môže pomôcť aj talent, vhodný pre tvorbu poézie.
  Človeka môže pekná báseň povzniesť k duchovným hodnotám. Svojím rytmom, krásnymi myšlienkami a obrazmi môže pekná báseň osloviť dušu človeka. Povzbudzuje, potešuje, a môže aj posilniť na ceste životom. Duša človeka pookreje. A je schopná lepšie vnímať duchovné hodnoty. Aj hodnoty viery , nádeje a lásky. Lásky k Bohu aj ku blížnym. Báseň sa môže stať mostom a bránou, cez ktorú do ľudského srdca vstupuje Božie slovo. Tak tam Ježiš môže zaujať miesto, ktoré mu patrí. 
  Pre to, aby božie hodnoty vstúpili do srdca, nie je jedno, že akú úroveň, kvalitu a krásu báseň má. Pre to, aby báseň bola pekná a oslovujúca, je potrebné, aby básnik, okrem vlastnenia talentu, ovládal aj teóriu písania básní. Teória tvorby poézie, ak ju básnik ovláda, môže veľmi pomôcť básnikovi pri jeho tvorbe. Ovládanie teórie pomôže básnikovi lepšie rozvinúť jeho schopnosti pre oslovenie adresáta jeho tvorby.

Teóriou tvorby básní a využitím poézie pri apoštoláte sa zaoberá aj ebook "APOŠTOLÁT POMOCOU POÉZIE". Je zdarma stiahnuteľný na:http://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO%C5%A0TOL%C3%81T+pomocou+po%C3%A9zie/222be336-c212-400b-8d78-d6b3a65ed36b

Obsah ebooku, teória a praktické ukážky sú vhodné pre zlepšenie úrovne tvorby básní, ale aj textov piesní. Ebook je určený hlavne pre duchovnú tvorbu. Duchovnej poézie, žalmov a textov duchovných piesní aj gospelu.  

Značky blogov