Blogy

« Späť

Pokorný Učiteľ Ježiš

Pokorný Učiteľ Ježiš

A Ježiš im zasa povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života." ( Jn 8,12 )

   V tomto čase máme pred očami nesmiernu Božiu Lásku, ktorá sa obetovala za nás - hriešnikov, keď sme ešte boli nepriateľmi Boha. Ale Ježiš na kríži vykonal dielo spásy, zmieril nás s Nebeským Otcom, a otvoril nám cestu do Neba.
V živote mnohých azda zaznievajú Ježišove slová "... Poď za mnou..." ( Mt 9,9 ), ale nie všetci majú odvahu nasledovať 
Ježiša - Učiteľa aj na kríž. Vyznávame svoju lásku, ale kríža sa bojíme. Aj Ježiš sa bál, ale chcel splniť Otcovu vôľu z lásky k nemu a ku nám. 
   K väčšej snahe a odvahe nás vedú Ježišove slová: ,,Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ." (Lk 6,40) ,,Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." ( Jn 14,6 ) ,,Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden." ( Mt 10,38 ) ,,Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov." (Mt 10,28-31 ) ,,Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho." ( Mt 16,25 )  Veľkou odvahou a nádejou nás napĺňajú Ježišove slová: ,,Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, Ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života." ( Jn 5,24 )   ,,Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma."  ( Mt 16,24 )  
   
 Sme vyzývaní, aby sme nasledovali s dôverou Ježiša ako svojho učiteľa aj na kríž. Naša nádej je aj v tom, aby sme prijímali svoj kríž, ako ho prijal Boží Syn - Ježiš Kristus, a kráčali za Ním po ceste spásy. Aj keď jej súčasťou je cesta krížová...

Značky blogov