Blogy

Keď rast bolí

Boh dáva rast. Nie každý rast spôsobuje bolesť. Bolesť je znamením života a zdravia zmyslov... Bolesť je predzvesť uzdravenia...
Čítaj ďalej o Keď rast bolí »

Láska

a deti :o) Láska je bez hraníc, rozumie jej aj malé dieťa...
Čítaj ďalej o Láska »

Kde je pravda?

Otázku kládol Pilát Ježišovi... Tú istú otázku si mnohokrát kladieme aj my. Zaujala ma táto myšlienka...
Čítaj ďalej o Kde je pravda? »

Slnko v srdci

Dnes, keď je pod mrakom, posielam vám pre potešenie kus z môjho slnka:o)
Čítaj ďalej o Slnko v srdci »

Verím Bohu

Dôverujem Bohu a dúfam, verím, vám, naši mladí!
Čítaj ďalej o Verím Bohu »

Keď deti súdia rodičov

Dnes súdia deti rodičov... Dar opustenia, dar lásky Boha.
Čítaj ďalej o Keď deti súdia rodičov »

Cirkev je úžasné dielo Boha

Cirkev je dielo Boha. Cirkev je dar. Cirkev je poklad nesmiernej hodnoty. Ak nemilujeme Krista, hlavu a základ Cirkvi, je to len preto, že ho nepoznáme. Ak nemilujeme Boha Otca, je to len preto, že máme o Ňom nesprávny, pokrivený obraz, nepoznáme ho. Ak nemilujeme Cirkev, je to len preto, že ju nepoznáme, že ešte stále nerozumieme, kým je.
Čítaj ďalej o Cirkev je úžasné dielo Boha »

Netreba sa báť

Nie je potrebný strach, ani strach z trestu. Potrebné je veriť Bohu, mať dôveru a nádej. Jednoducho ísť po ceste, ako sa nám ukazuje. Vedie nás Pán. + Mnohí z nás študovali, máme vedomosti, dnes získavame ďalšie. Potrebujeme mnohé z nich, nie každú, nie všetky. Dnes ich máme až viac, než je potrebné a dobré. Aj to je jeden z dôvodov, prečo máme problémy. Vedomosti sú...
Čítaj ďalej o Netreba sa báť »

Nepriateľské názory

niekoľkých ľudí sa objavili na stránkach internetu priamo na na adresu osoby pápeža Františka I.
Čítaj ďalej o Nepriateľské názory »

Ponuky sveta a ponuka Boha

Sme vo svete, nežijeme podľa sveta. Máme toľké možnosti, že sa nám môže vyskytnúť "problém" zakombinovať ich do nášho života s Kristom... Alebo nie?
Čítaj ďalej o Ponuky sveta a ponuka Boha »

Ďakujem za prebudenie

Ďakujem Bohu a ľuďom, rodinám a deťom, otcom biskupom a kňazom a vôbec všetkým zúčastneným za uskutočnenie aj za pokojný priebeh pochodu za život. Bola to mimoriadna akcia, ktorá sa zapíše do dejín, podobne ako "sviečková manifestácia". Je mocným vyjadrením zmýšľania ľudí, ktorí si uvedomujú, že základné hodnoty nesmú byť napádané a ničené. Zároveň si uvedomujem, že to nie je...
Čítaj ďalej o Ďakujem za prebudenie »

Volajme Ducha svätého!

Aby sme žili svoju vieru, aby naša viera mala Božiu moc... Aby sme mohli obrátiť srdce k Bohu, potrebujeme Ducha svätého. Volajme ho do svojho života, On obnoví naše srdce, a my ožijeme.
Čítaj ďalej o Volajme Ducha svätého! »

Boh stvoril človeka

Píše o tom Kniha Genezis, 1, 26-27; Život človeka a život jeho duše.
Čítaj ďalej o Boh stvoril človeka »

Projekt život

Po prednáškach a lekciách pravdy
Čítaj ďalej o Projekt život »

Nenarodeným

nenarodeným detičkám a ich maminkám
Čítaj ďalej o Nenarodeným »

Pravda zvíťazí

Budeme potrebovať usilovných ľudí. Práca a ešte raz práca... treba opraviť a ochrániť to, čo už "stihli urobiť" naši oponenti pre našu nečinnosť. A veľa modlitieb...
Čítaj ďalej o Pravda zvíťazí »

Márii

a všetkým ženám a dievčatám, ktoré nosia jej meno MÁRIA
Čítaj ďalej o Márii »

Nový pohľad

Boh robí nové. Máme nový život, nový zrak, nové videnie.
Čítaj ďalej o Nový pohľad »

Radosť dnes

Radujme sa DNES, hovorí Pán. Radujme sa! Opakovane hovoria slová Písma. Radujem sa!!!
Čítaj ďalej o Radosť dnes »

Pokoj v srdci, nádej a dôvera

Áno, časy sú náročné. Kedy také neboli? Máme nádej, lebo nás vedie Boh.
Čítaj ďalej o Pokoj v srdci, nádej a dôvera »

Nie je to výmysel

Nechce sa mi písať na tú tému, ale musím. Juvenilná justícia nie je výmysel!
Čítaj ďalej o Nie je to výmysel »

Krása

detskej duše.
Čítaj ďalej o Krása »

Úcta

k osobe niekoho je znakom kresťana.
Čítaj ďalej o Úcta »

Stráž svoje srdce

Aby v ňom nevyrástol horký koreň...
Čítaj ďalej o Stráž svoje srdce »

Pokoj a mier pre Sýriu

Modlitba, pôst, zmierenie.
Čítaj ďalej o Pokoj a mier pre Sýriu »

Modlitba za nepriateľov?

Výzva pápeža Františka na modlitbu a pôst pre Sýriu. Ježiš nás veľakrát nabáda, milovať nepriateľov. Ukázal nám životom, ako to robiť
Čítaj ďalej o Modlitba za nepriateľov? »

Ježišov smäd dnes

Ježiša dnes smädí po láske ľudí, ako nikdy predtým. Ľudia bežia okolo Lásky a láska Boha nie je opätovaná...
Čítaj ďalej o Ježišov smäd dnes »

Modlitba za ľudí

Prosba o poznanie pravdy (nie len v otázke identity človeka... ) Prosba o prijatie pravdy, o pravej osobnej ľudskej identite ako muž, ako žena. Prosba o záchranu rodiny muža a ženy. Prosba o záchranu ľudského života. Prvá možnosť... MODLITBA. Robme niečo, čokoľvek, aby víťazil Boh v srdciach ľudí! Prosím robme niečo...
Čítaj ďalej o Modlitba za ľudí »

Pravda o gender hnutí

Dostane sa na povrch cez jednotlivcov, ktorí odložia na chvíľu svoje mlčanie...
Čítaj ďalej o Pravda o gender hnutí »

Kňazstvo laikov

Keby sme sa dokázali dívať na Cirkev pohľadom Krista....
Čítaj ďalej o Kňazstvo laikov »

Nádej

Keď už nie je nič... je nádej.
Čítaj ďalej o Nádej »

Ďakujem za dar odpúšťania

Ďakujem Bohu za dar odpúšťania. Je to jeden z najdrahších darov.
Čítaj ďalej o Ďakujem za dar odpúšťania »

Nová Cirkev

Kto by si neželal, krásnu, obnovenú Cirkev? Aby bolo všetko zasa dobré a pokojné? Želá si to každý z nás.
Čítaj ďalej o Nová Cirkev »

Známa aj neznáma cesta

Mnohí ju poznajú, ako modlitbu. Učíme sa v nej ceste života.
Čítaj ďalej o Známa aj neznáma cesta »

Keď sa nám dejú veci nedobré

Sú v živote veci, ktoré sú podľa nášho názoru zlé... Až neskôr však zistíme, na čo boli dobré.
Čítaj ďalej o Keď sa nám dejú veci nedobré »

Poslovia Boha

Myšlienka... Boží posol. Prichádza Boh, aby nás viedol k plnosti.
Čítaj ďalej o Poslovia Boha »

Monika

žena, manželka, matka, žena modlitby a obety, mučeníčka, svätá.
Čítaj ďalej o Monika »

Reziliencia

je určitá odolnosť človeka, ktorý sa dokáže vyrovnávať s prekážkami a nepriaznivými podmienkami života.
Čítaj ďalej o Reziliencia »

Neboj sa, ver

Boh už plní, čo prisľúbil.
Čítaj ďalej o Neboj sa, ver »

Spoveď

úžasná, dokonalá, svätá.
Čítaj ďalej o Spoveď »
Ukazujem 51 - 100 z 363 výsledkov.
Položiek na stránku 50
z 8